Váš dopad je vidět

Oddělení vzdělávání

Semináře pro vysoké školy

Proč se zabývat tím, jak se žije na druhé straně planety a jak to s námi souvisí? Jak s globálními tématy pracovat ve výuce? Kde brát materiály a inspiraci? Ve spolupráci s vysokými školami pořádáme odborné semináře o globálních tématech pro budoucí učitelky a učitele, na kterých nabízíme odpovědi na výše uvedené otázky. Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Králové, Institutem vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě a s PřírodovědeckouPedagogickou fakultou na Karlově univerzitě. Od roku 2010 prošlo našimi kurzy přes 1000 studentů a studentek.

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

informujeme o globálním rozvojovém vzdělávání a začleňujeme ho do výuky

SEMINÁŘE

pořádáme semináře pro studenty a studentky převážně pedagogických fakult

METODICKÁ PODPORA

nabízíme metodickou a didaktickou podporu s praktickými tipy pro výuku

„Děkuji za nový pohled na globální problémy. Vidím, že to jde učit i jinak. Modelové lekce jsem si užila a doufám, že je použiji v praxi. Jsem ráda, že jsem poznala nové metody a méně práce s klasickým materiálem.“
Absolventka kurzu Globální výchova, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014

z čeho vycházíme?

Globální rozvojové vzdělávání navazuje na Agendu OSN 2030 – cíle udržitelného rozvoje (anglicky SDGs). V Česku jsou tyto cíle promítány jako průřezová témata ve vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím systémem.

  • Klimatická změna a biodiverzita
  • Zdravotnictví a nemoci ve světě
  • Demokracie a liská práva
  • Interkulturalita a konflikty ve světě
  • Chudoba a sociální nerovnosti
  • Růst populace a migrace lidí
  • Rovnost žen a mužů, gender
  • Globalizace a plýtvání zdroji
  • Rozvojová spolupráce
  • Humanitární pomoc

na koho se obrátit?

Komunikaci s vysokými školami a organizaci odborných seminářů má u nás na starost Vojtěch. Neváhejte se na něj obrátit, pokud máte k tématu jakékoli otázky nebo zvažujete uspořádání semináře přímo na vaší škole.

Alena Kohoutová

Koordinátorka spolupráce s VŠ
+420 607 047 476
alena.kohoutova@adra.cz

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít