Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

ODDĚLENÍ GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Díky propojenosti současného světa se globální témata stávají součástí našeho každodenního života. Jednání každého z nás ovlivňuje prostředí, v němž žijeme my, i lidé na druhém konci planety. Je proto potřeba přijmout zodpovědnost za jeho spoluvytváření a za řešení problémů a výzev, které budou formovat budoucnost lidstva. Věříme, že udržitelný svět je možný, a že všichni lidé mají možnost žít důstojný život.

Pomocí globálního vzdělávání otevíráme tato témata na školách a přibližujeme je široké veřejnosti. Vnímáme globální vzdělávání jako celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti, podporuje vytváření hodnot a postojů a motivuje k aktivní účasti na řešení lokálních a globálních problémů. Děti a mladé lidi bereme jako aktivní členy společnosti, kteří přijímají odpovědnost za sebe i svou budoucnost. Rozvíjíme odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým i k životnímu prostředí. Podporujeme účast mladých lidí na rozhodovacích procesech.

Jsme součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Globálnímu vzdělávání se věnujeme již od roku 2006.

Pro koho tu jsme

Vyučující

Poskytujeme metodickou podporu a inspiraci pro výuku.

Děti a mládež

Přibližujeme globální témata přístupnou a zábavnou formou.

Studující vysokých škol

Vzděláváme budoucí učitele a učitelky.

Aktuality z našeho oddělení

Zajímají vás globální problémy současného světa? Hledáte vzdělávací materiály, videa či inspiraci pro výuku? Chcete vědět, jaké chystáme akce a co je u nás nového? Podívejte se na aktuality z našeho oddělení.

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Vzdělávání v loňském roce

51

dlouhodobě spolupracujících škol

4

spolupracující univerzity

631

účastníků a účastnic komiksové soutěže

866

zapojených učitelů a studentů pedagogiky

Podporují nás

Zavřít