Váš dopad je vidět

Oddělení vzdělávání

Časopis, který hledá jméno

Připravili jsme pro vás časopis, který využijete zejména při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Cílovou skupinou jsou zejména žáci 3. až 6. ročníků, využít ho však samozřejmě mohou i žáci mladší či starší, dle individuálních dovedností, potřeb a zájmů. Časopis slouží k rozvoji slovní zásoby, větných konstrukcí a komunikačních dovedností a ocení ho zejména žáci, kteří již umí alespoň trochu česky (mají minimálně úroveň A2). 

Najdete zde různé typy textů a úkoly, které ověřují porozumění textu. V časopise používáme různé formy podpory pro žáky s OMJ  (předučení ve formě obrázkových slovníků, obrázkové čtení, komiks, texty bohatě doplněné ilustracemi, schémata). Texty jsou v češtině, do různých jazyků jsme přeložili pouze klíčová slova. Důvodem je to, že texty jsou určeny všem žákům s OMJ různých národností. Kromě toho věříme, že je učení v cílovém jazyce efektivnější. 

Vymyslete s žáky název časopisu a pošlete nám své návrhy

 

Hned v prvním čísle se na žáky a žákyně obracíme s velkou výzvou.  Vymýšlení názvu je úkol vhodný pro žáky s OMJ. Všichni žáci mohou zažít úspěch a aktivita dává prostor k hravému rozšiřování slovní zásoby. Kromě toho bychom byli rádi, aby žáci vzali časopis za svůj hned od počátku. 

  • Zeptejte se žáků, jaké mají oblíbené časopisy (ať již české, či vydané v jiné zemi). Ukažte žákům některé již existující české časopisy (např. časopis Raketa, Junior 21.století, Sluníčko, Mateřídouška…). 
  • Při vymýšlení názvu mohou žáci pracovat ve skupinkách, používat slovník i internet, kde si mohou ověřit, jaké již existují názvy časopisů. 
  • K evokaci na téma “jméno časopisu” můžete použít myšlenkovou mapu.

Návrh názvu nám pošlete emailem na adresu petra.svatkova@adra.cz. Vítězný návrh oceníme a použijeme. Pojmenuje jím všechna další čísla časopisu.

Každé z čísel časopisu je věnováno jednomu tématu, které je blízké žákům tohoto věku a které zároveň rozvíjí pozitivní hodnoty.

První číslo Kamarád

Jak s časopisem ve výuce pracovat?

Přečtěte si s žáky články a vyřešte úkoly

Před každým článkem naleznete předučení ve formě obrázkového slovníku, který si žáci (sami či společně) prohlédnou před tím, než se pustí do čtení. U každého textu jsou ilustrace, které pomáhají pochopit význam textu. 

  • V případě potřeby ukažte žákům, jak text souvisí s doprovodnými obrázky například tak, že přečtete část textu a popisovaný jev ukážete na obrázku. 
  • Učte žáky odhadovat význam z kontextu. Ať si přečtou nejdřív celý odstavec nebo celou stranu a zkouší vyvodit význam. Nemusí rozumět všemu, důležité je, aby pochopili základní význam (např. kdo, kde, kdy a co dělá a proč).
  • Pokud žáci nezvládnou cvičení, pomozte jim. (Nebo požádejte spolužáky, ať jim pomohou.) V případě potřeby jim ukažte na příkladu, jak jste vy sami došli k výsledné odpovědi. (Pomocí přemýšlení nahlas a ukazování: Podíval/a jsem se do textu….Hledal/a jsem slovo….Podtrhl/a jsem si….)

Přečtěte si komiks, nechte žáky vytvořit jejich komiks na téma Kamarád

Komiks naleznete v části od Dětí pro děti. Zde publikujeme komiksy, které nám děti zaslaly v rámci komiksové soutěže. Formát komiksu je vhodný pro práci s žáky s OMJ zejména proto, že kombinuje obrazovou část se slovy. 

  • Nechte žáky vymyslet komiks na téma kamarád
  • Při hledání vhodných námětů můžete použít společný brainstorming a všechny nápady zaznamenávat ve formě myšlenkové mapy. Tam můžete zaznamenat i slovní zásobu, kterou žáci pro zpracování daného tématu mohou využít.
  • Pokud si žáci nevědí rady, můžete jim pomoci k tvorbě jednoduchého komiksu, ve kterém popíší svého kamaráda. Pomoci můžete například uvedením příkladů (popíšete jim svého/svou kamaráda/kamarádku) a pomocí počátků vět k doplnění, např.: Můj kamarád / moje kamarádka se jmenuje…….

Zajímá Vás více? Máte k časopisu podněty nebo připomínky? Chcete nám něco poslat nebo zodpovědět svoje otázky? Oceníme i zpětnou vazbu na náš časopis, a to jak od vás, tak i od vašich žáků. O čem by si v časopise chtěli číst? Co jim zde chybí? Mají nějaké návrhy na zlepšení?

Kontaktuje nás.

Petra Svatková

koordinátorka
+420 734 350 031
petra.svatkova@adra.cz

Tento projekt vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Happy Hearts Czech.
Nadační fond Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Společně s více než 60 000 dobrovolníky z celého světa postavili 317 škol v 15 zemích.

https://www.happyheartsczech.org

Partnery projektu jsou Zásilkovna a Nadační fond Simony Kijonkové.

             

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít