Jak pomáháme

Zdraví

Zdraví

Mnohem snadnější, než nemoci léčit, je jim předcházet. A přesně o to se v oblasti zdraví snažíme především. Nabízíme pomoc dětem i dospělým, v Africe, Asii i v chudších evropských zemích. Zajišťujeme přístup k pitné vodě a kvalitní stravě, budujeme vodovody, nádrže, sanitační zařízení. Vzděláváme v oblasti hygieny i výživy, stavíme, opravujeme i provozujeme nemocnice. A když je potřeba, poskytujeme zdravotní péči i zdravotnický materiál při přírodních katastrofách a dalších mimořádných událostech.

souvisí v aktualitách

Chcete pomáhat s námi?

Jen díky štědrosti našich dárců a dárkyň můžeme pomáhat lidem v nouzi po celém světě. Pomáhejte s námi i vy!

Zavřít