Ekvádor, Peru

Komplexní řešení pro lidi v humanitární nouzi v Ekvádoru a Peru (HOPE)

Kdy

2023-2024

Co

Poskytneme komplexní humanitární pomoc lidem v nouzi od přístupu k základním životním potřebám (potraviny, voda), přes zajištění zdravotní péče až po zajištění zdrojů obživy.

Kde

Ekvádor a Peru

Proč pomáháme právě v Peru a Ekvádoru

Reagujeme na aktuální migrační a uprchlickou krizi v Peru a Ekvádoru. Do obou zemí se ve velkých počtech uchylují uprchlíci ze sousední Venezuely, kterou opouští kvůli politické nestabilitě, ekonomické krizi, vysoké míře násilí a kriminality i omezeným politickým svobodám. Podle údajů organizací pracujících s uprchlíky přebývá v Peru v současnosti přes 1,2 milionu lidí z Venezuely, v Ekvádoru 551 000. Mimo svou zemi se lidé ocitají v obtížné situaci, kdy často nemají přístup ani k základním potřebám – k jídlu, vodě a sanitaci, ubytování, zdravotním službám, obživě a příjmům atd. Hostitelské země mají navíc samy celou řadu socioekonomických problémů. Peru se po pandemii COVID-19 stalo zemí s nejvyšší potravinovou nejistotou v Latinské Americe – nedostatku potravin čelí až polovina populace. Potýká se i s obrovskou nezaměstnaností (kolem 20 %), nedostatečným přístupem ke vzdělání a s dalšími souvisejícími problémy. V Ekvádoru pak žije čtvrtina obyvatelstva pod hranicí chudoby, 10 % z toho v extrémní chudobě.

Komu a jak pomůžeme

Díky podpoře z Evropské unie poskytneme komplexní humanitární pomoc obzvláště zranitelným skupinám v rámci uprchlické komunity. Jednat se bude především o ženy samoživitelky, které pečují o další osoby, starší osoby v seniorském věku, děti a dospívající (0-17 let), oběti násilí, hendikepované či nemocné lidi atd. Kritéria výběru budou předem jasně definována a zveřejněna, aby se předešlo napětí mezi těmi, kterým se pomoci dostane a kterým ne. Po celou dobu budou také příjemci pomoci zahrnuti do plánování i realizace aktivit, aby co nejvíce odpovídaly jejich skutečným potřebám. Zaměřujeme se na 3 hlavní oblasti – ochrana (právní poradenství – legalizace pobytů, slučování rodin atd., ochrana před násilím a podpora obětem násilí), zdravotnictví (působení a podpora zdravotnických týmů, mobilní kliniky pro odlehlé lokality, osvěta) a přístup k jídlu (potravinové balíčky, přístup k teplému jídlu). Působit budeme ve 4 regionech – ve 3 provinciích v Ekvádoru (Garchi, Guayas, El Oro) a 1 v Peru (Tumbes). Celkem bude mít projekt pozitivní dopad na 64 364 osob.

Co chystáme

  • poskytneme základní humanitární pomoc uprchlíkům a ohroženým skupinám z místních komunit (distribuce potravin – teplého jídla i potravinových balíčků s trvanlivými potravinami, přístup k vodě atd.)
  • podpoříme integraci migrantů a uprchlíků do místních komunit
  • posílíme veřejné zdravotnictvíusnadníme přístup ke zdravotní péči pro migranty a uprchlíky (např. zlepšení zázemí – rekonstrukce zdravotnických zařízení, dodávky vybavení, léků a laboratorních testů, podpora mobilních klinik, zavedení specializovaných “dnů péče” pro ženy a dospívající dívky, zaměřených na reprodukční a sexuální zdraví atd.)
  • vytvoříme příležitosti pro podnikání, vzdělávání a zaměstnanost a pomůžeme lidem získat finanční nezávislost a trvale se usadit v novém prostředí (např. poskytováním mikroúvěrů pro podnikání, workshopy pro zlepšení podnikání atd.)
  • poskytneme podporu a ochranu zranitelným skupinám (ženy, děti, osoby se zdravotním postižením, LGBTQ+ atd.) před riziky, jako je násilí, vykořisťování a obchodování s lidmi (např. Nastavení mechanismu pomoci obětem násilí, pomoc při slučování rodin, šíření relevantních informací, proškolení komunitních lídrů v rozpoznávání případů porušování práv – násilí na ženách, obchodování s lidmi atd.)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 401. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Donoři a partneři

Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, ADRA International a českých soukromých dárců.

Partnery projektu jsou ADRA Ekvádor, ADRA Peru a AVSI.

Zavřít