komunitní intervenční psychosociální týmy

KIP týmy poskytují psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí (nehody, povodně atd.). Tvoří je dobrovolníci a dobrovolnice různých profesí a zaměření (lidé s empatií, sociální pracovnice, duchovní, psychologové atd.).

Jak fungují KIP týmy

Záměrem KIP týmů je doprovázet osoby přímo zasažené mimořádnou událostí, jejich rodinné příslušníky, očité svědky i pomáhající a nabízet jim podporu při zvládání dopadů mimořádné události s důrazem na využití jejich vlastních sil, zdrojů a prostředků. Vznikly na základě našich zkušeností z terénní práce po neštěstích, kde se ukázalo, jak moc potřebujeme ochotné a empatické dobrovolníky, schopné reagovat na potřeby zasažených. Při své práci se hlásí k Etickému kodexu sociálního pracovníka a Standardům psychosociální krizové pomoci MV – GŘ HZS ČR. Členové KIP týmů fungují v rámci akreditovaného programu Ministerstva vnitra KIP týmy pro mimořádné události“. Navazují na práci složek Integrovaného záchranného systému ČR a spolupracují se zástupci obcí, církvemi a jinými pomáhajícími organizacemi.

KIP tým slučuje nejen rozličné profese, ale jde také napříč věkovými kategoriemi. V rámci týmu rozvíjíme své dovednosti a chceme co nejlépe podpořit lidi zasažené mimořádnou událostí k jejímu zvládání. Respektujeme lidskou důstojnost zasaženého, právo na soukromí, jeho aktuální potřeby, svobodu rozhodování, odlišnost a individualitu osobnosti každého člověka, jeho hodnoty, možnosti a schopnosti.
Josef Koláček, koordinátor pomoci při mimořádných událostech

Kde jsme již zasahovali

potřebujete pomoc?

Ocitli jste se v těžké životní situaci a potřebujete pomoc? Při mimořádných událostech jako jsou povodně, požáry, nehody a podobně kontaktujte prosím našeho hlavního koordinátora pomoci při mimořádných událostech Josefa. Je připravený vám pomoci.

Josef Koláček

Koordinátor pomoci při mimořádných událostech v ČR
+420 602 206 848
josef.kolacek@adra.cz

Pomozte nám být připraveni

Díky pravidelným darům můžeme okamžitě reagovat při nečekaných katastrofách, zefektivňovat poskytování pomoci i přesněji plánovat dlouhodobé aktivity. Darujte minci denně a pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Podpořili nás

V roce 2023 jsme realizovali projekt „Podpora připravenosti dobrovolníků a KIP týmů k řešení následků mimořádných událostí“ za podpory Jihomoravského kraje ve výši 55 000 Kč, Jihočeského kraje ve výši 40 000 Kč a dále Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ve výši 117 000 Kč. Za vaši podporu děkujeme.

Zavřít