ADRA a další nevládní organizace se v reakci na povodně na Uničovsku a Šumpersku dohodly na pomoci zaplaveným. Pracovníci společně navštívili 466 domácností, ze kterých bylo 160 zaplaveno v obytné části domu. Kromě finančních příspěvků nejohroženějším pomohou s vyčištěním více než 300 studní. Na pomoc vybraly od dárců necelých 2,8 milionu korun.

Spolu s  místními hasičskými sbory pomáhaly po osmém červnu i nevládní organizace ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie, Charita a Maltézská pomoc. Už v prvních dnech po záplavě distribuovali jejich pracovníci a dobrovolníci pitnou vodu, pomáhali s odklízením bahna, zapůjčili nebo darovali místním dezinfekční a čisticí prostředky, vysoušeče, nářadí,  kolečka, lopaty nebo popelnice, které jim odplavila voda.

V rámci společného mapování později navštívili 466 domácností a u 160 z nich konstatovali zaplavení obytných částí domu. Desítkám z nich poskytovali psychosociální pomoc.

Celkem se do pomoci místním zapojilo 167 dobrovolníků a pracovníků charitativních organizací, kteří při odklízení či mapování následků odpracovali přes 4200 hodin. Navíc přímo v terénu pomáhalo 24 dobrovolníků a skautů koordinovaných Červeným křížem, kteří na místě vypomáhali celý týden, a 30 pracovníků koordinovaných Charitou. Téměř dva týdny pomáhalo v obci Šumvald také 25 dobrovolníků Diakonie, kteří odklízeli povodňové škody především v domácnostech seniorů, a také 30 dobrovolníků, kteří se přihlásili přes humanitární organizaci ADRA.

Na povodňových účtech charitativních organizací se zatím sešlo necelých 2,8  milionu korun. Z toho 375 tisíc korun na účtu Adry. Nadace ČEZ podpořila čištění studní jako jediného zdroje pitné vody zaplaveným obyvatelům částkou 1 milion korun. 

Studny jsou pro většinu místních jediným zdrojem pitné vody 

Na páteční schůzce se nevládní organizace dohodly na základním rozdělení pomoci. Charita Šternberk a Diakonie pomůže především ohroženým a sociálně slabým skupinám obyvatel finančním příspěvkem. ADRA se spolu s Člověkem v tísni bude věnovat čištění zaplavených studní.

Podle posledních informací bylo povodněmi znehodnoceno 350 až 400 zaplavených studní, které jsou pro řadu domácností jediným zdrojem pitné vody.  Nevládní organizace se od začátku zaměřovaly na zajištění pitné vody a ve společném šetření zmapovaly počet znečištěných studní. 

Cena vyčištění jedné studny se pohybuje mezi 3 a 4 tisíci Kč a vzorek rozboru vody se pohybuje okolo 1 100 korun. Zasažení obyvatelé mají celou řadu dalších nákladů a ušetření nákladů za studnu a za rozbor vody znamená významnou úsporu,“ říká Josef Koláček z humanitární organizace ADRA. „Zatím ještě jednáme s dárci a předpokládáme, že v průběhu následujících 14 dnů vybereme firmy, které budou čištění provádět,“ dodává Koláček.

Organizace naostro využily nové humanitární aplikace

Mapování postižených domácností probíhalo koordinovaně pomocí nově vyvinuté aplikace Ispecto pro mobilní telefony a tablety. „Po zkušenostech z povodní v roce 2013 jsme ve spolupráci s Člověkem v tísni začali pracovat na vývoji aplikace, kterou podpořil i Hasičský záchranný sbor ČR a Nadace ČEZ. V průběhu letošních povodní v okolí Uničova jsme ji poprvé využili v ´ostrém´ nasazení,“ říká koordinátor povodňového týmu Adry Josef Koláček. „Ukázalo se, že aplikace využívané při humanitární pomoci v zahraničí mají své místo i v Česku. Na začátku jsme si spolu se zástupci hasičského záchranného sboru a starosty rozdělili místa pro působení týmů a mohli postupovat podle jednotné metodiky dotazování,“ dodává ředitel olomoucké pobočky Člověka v tísni Michal Láš.

V rámci společného mapování navštívili týmy nevládních organizací 466 domácností a u 160 z nich konstatovaly zaplavení obytných částí domu. V tomto týdnu Charita provádí následné doplňující sociální šetření, které bude podkladem pro konkrétní finanční pomoc. Peníze budou sloužit zejména jako příspěvek na úhradu materiálu a stavebních prací.