Darovali jste finanční dar? Pomůže vám snížit daně

Potvrzení o daru slouží k tomu, abyste si své dary mohli odečíst od základu daně. Přikládá se k daňovému přiznání, které se odevzdává v prvním kvartále nového kalendářního roku. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, uplatní odpočet z daní přímo ve svém přiznání. Zaměstnanci, jimž přiznání zpracovává zaměstnavatel, odevzdávají potvrzení o daru své mzdové účtárně, a to nejpozději do poloviny února.

Potvrzení o daru rozesíláme vždy v průběhu ledna pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce. Chcete-li zaslat potvrzení za váš dar, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže či na adrese potvrzeni@adra.cz.

Časté dotazy k potvrzení o daru

Co je k potvrzení potřeba?

Pro úspěšné vystavení potvrzení potřebujeme mít všechny požadované informace k daru a souhrn všech vašich darů za celý rok. U fyzických osob potřebujeme znát: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou můžeme potvrzení zaslat.

U právnických osob potřebujeme znát název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo (IČO) firmy a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou můžeme potvrzení zaslat.

Jak se dozvíte, že jste již vyplnili všechny údaje nutné k potvrzení?

Dary přes Darujme, ADRA Dárek či Minci denně

Pokud jste svůj dar poslali přes dárcovský portál Darujme.cz, e-shop ADRA Dárek či prostřednictvím programu pravidelného dárcovství Mince denně, nemusíte se o nic starat. Všechny údaje potřebné k potvrzení jste již zadávali v přihlášce do programu či při zadávání daru. 

Dary běžným převodem či jiným způsobem (bez uvedení kontaktních údajů)

Pokud jste váš dar zaslali běžným převodem či jiným způsobem aniž byste přitom vyplňovali své kontaktní údaje, kontaktujte nás prosím na tomto emailu potvrzeni@adra.cz a potvrzení vám zašleme.

Kdo má nárok na odečtení daru z daňového základu?

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč

V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000 Kč. Podle zákona o daních z příjmu „tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“

Je možné vystavit darovací smlouvu?

Pokud chcete doklad toho, že transakce byla uskutečněna, můžeme vám vystavit darovací smlouvu. Tu doporučujeme zejména u větších částek a věcných darů. V případě, že chcete vystavit darovací smlouvu na konkrétní dar, ozvěte se nám na e-mailovou adresu pr@adra.cz.

Poslali jste svůj dar bez uvedení kontaktních údajů nebo je potřebujete změnit?

Poslali jste svůj dar či dary bankovním převodem nebo jiným způsobem bez uvedení kontaktních údajů? Nebo chcete aktualizovat své kontaktní údaje, které jste nám  poskytli při darování prostřednictvím programu Mince denně, portálu ADRA Dárek či Darujme? Kontaktujte nás prosím na tomto emailu potvrzeni@adra.cz. Děkujeme.

  Potvrzení o daru


  Adresa trvalého bydliště
  Kontaktní osoba

  Organizace  Pokud si nejste jisti, z jakého účtu jste zasílali dar, kontaktujte nás na e-mailu potvrzeni@adra.cz.


  Vyplňte pouze v případě, že jste poslali dary z více účtů.


  Zavřít