Darovali jste finanční dar? Pomůže vám snížit daně

Potvrzení o daru slouží k tomu, abyste si své dary mohli odečíst od základu daně. Přikládá se k daňovému přiznání, které se odevzdává v prvním kvartále nového kalendářního roku. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, uplatní odpočet z daní přímo ve svém přiznání. Zaměstnanci, jimž přiznání zpracovává zaměstnavatel, odevzdávají potvrzení o daru své mzdové účtárně, a to nejpozději do poloviny února.

Pro získání potvrzení o daru můžete od ledna 2024 využít náš portál Moje ADRA. Potvrzení o daru si zde můžete stáhnout kdykoli potřebujete a zároveň si můžete i sami upravovat vaše údaje, například při změně adresy. V případě problémů se obraťte na email potvrzeni@adra.cz.

Co je portál Moje ADRA a jaké jsou jeho výhody?

Připravili jsme pro vás možnost, jak online, flexibilně a rychle obdržíte potvrzení o daru od naší organizace. Po registraci na portálu Moje ADRA získáte přehledně informace, které potřebujete pro své daňové účely. Jedná se o bezpečné prostředí, které vám umožní získat okamžitý přehled o darech, které jste organizaci poskytli, upravit údaje například při změně vaší adresy a stáhnout si potvrzení o daru kdykoli potřebujete.

Jak získám potvrzení z portálu Moje ADRA?

Celý systém je velmi jednoduchý a získání potvrzení vám zabere jen pár minut. Na odkazu moje.adra.cz se registrujte do svého ADRA účtu. Pokud jste zde poprvé, zadáte svůj e-mail, vytvoříte si heslo a vyčkáte na potvrzovací link, který přijde do vašeho e-mailu (podívejte se i do nevyžádané pošty). Zkontrolujte správnost zadaných údajů (jméno, adresa trvalého bydliště, e-mail) a dle potřeby je opravte nebo doplňte. Změnu příjmení nebo IČ oznamte prosím na potvrzeni@adra.cz. E-mail a bankovní účty nemažte, případně doplňte ty, pod kterými jste mohli darovat. V záložce Mé dary pak najdete přehled vašich darů a můžete si je ve formátu PDF kdykoli stáhnout. V případě problémů při používání Portálu se prosím obraťte na e-mail potvrzeni@adra.cz.

Kdo má nárok na odečtení daru z daňového základu?

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč“.

V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000 Kč.

Co je k potvrzení potřeba?

Pro úspěšné vystavení potvrzení potřebujeme mít všechny požadované informace k daru a souhrn všech vašich darů za celý rok. U fyzických osob potřebujeme znát: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a e-mail, na který můžeme potvrzení zaslat.

U právnických osob potřebujeme znát název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo (IČO) firmy a e-mail, na který můžeme potvrzení zaslat.

Zda od vás všechny požadované údaje máme si můžete sami snadno zkontrolovat po přihlášení na portál Moje ADRA.

Poslali jste svůj dar bez uvedení dalších údajů?

Poslali jste svůj dar či dary bankovním převodem nebo jiným způsobem bez uvedení kontaktních údajů? Zaregistrujte se na portálu Moje ADRA, vyplňte požadované údaje – především číslo účtu, ze kterého jste dar poskytli, a adresu trvalého bydliště, případně sídlo firmy a IČO.

Za jak dlouho po odeslání daru si mohu potvrzení stáhnout z portálu Moje ADRA?

Vaše potvrzení si můžete stáhnout obvykle do 7 pracovních dnů. Tato doba se ovšem může lišit v závislosti na způsobu darování a účelu daru. V případě darování přes portál Darujme.cz se potvrzení zobrazí obvykle do 7 pracovních dnů. V případě daru na veřejnou sbírku převodem na účet se dar propíše do 1 měsíce. Dar ve prospěch projektu BanglaKids se zobrazí obvykle do týdne, v případě darování pomocí ThePay se potvrzení o daru může zobrazit až po měsíci.

Je možné vystavit darovací smlouvu?

Darovací smlouvu vystavujeme u vyšších finančních darů (obvykle nad 50 000 Kč) či u firemních darů. Cílem je snížit zátěž na ekonomické oddělení především v čase mimořádných událostí. V případě, že chcete vystavit darovací smlouvu na konkrétní dar, ozvěte se nám na e-mailovou adresu pr@adra.cz.

Zavřít