Přidejte se

Chcete‌ ‌pomáhat‌ ‌s‌ ‌námi?‌ ‌Děkujeme!‌ ‌Bez‌ ‌vás‌ ‌by‌ ‌to‌ ‌totiž‌ ‌nešlo.‌ ‌Jen‌ ‌díky‌ ‌finanční‌ ‌a‌ ‌materiální‌ podpoře‌ ‌našich‌ ‌dárců‌ ‌a‌ ‌dárkyň,‌ ‌obětavosti‌ ‌dobrovolnic‌ ‌a‌ ‌dobrovolníků‌ ‌a‌ ‌usilovné‌ ‌práci‌ ‌celého‌ ‌týmu‌ ‌ADRA‌ ‌můžeme‌ ‌pomáhat‌ ‌těm,‌ ‌kteří‌ ‌to‌ ‌nejvíce‌ ‌potřebují.‌ Vyberte‌ ‌si,‌ ‌jaký‌ ‌způsob‌ ‌vám‌ ‌nejvíce‌ ‌vyhovuje‌ ‌a‌ ‌přidejte‌ ‌se‌ ‌k‌ ‌nám.‌ ‌Pomáhat‌ ‌je‌ ‌radost!‌

Pomozte finančním darem

Jen díky štědrosti našich dárců a dárkyň můžeme pomáhat lidem v nouzi. Pomáhejte s námi i vy! Každá mince se počítá. Podpořit můžete jak naše zahraniční projekty, tak pomoc při mimořádných událostech v Česku nebo činnost dobrovolnických center. Darovat je možné jednorázově i pravidelně, a to jak převodem na účet, tak prostřednictvím online formuláře či dárcovské SMS. Oblíbené jsou také dárcovské certifikáty, které můžete věnovat svým blízkým a zároveň pomoci těm, kteří to potřebují.

Chci přispět
Zapojte se do dobrovolnictví

Chcete smysluplně využít volný čas? Věnujte se dobrovolnictví! I pouhá hodina týdně může přinést radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují. Pomáhat můžete buď jako ADRA dobrovolník či dobrovolnice a dělat společnost například dětem v dětských domovech, lidem se zdravotním postižením nebo seniorům. Zapojit se můžete i do práce přímo na našich pobočkách, kde oceníme vaši pomoc v charitativních obchodech či při organizování akcí.

CHCI SE ZAPOJIT
Věnujte materiální dar

Máte doma nepotřebné oblečení, hračky, nábytek či potřeby do domácnosti? Chcete podpořit mezilidskou pomoc ve vašem městě? Darujte zachovalé věci do charitativních ADRA obchodů a kontejnerů, které najdete po celé republice. Ulehčíte planetě a přispějete na aktivity našich dobrovolnických center např. na pomoc seniorům a seniorkám, dětem, nemocným a lidem se zdravotním postižením.

Chci darovat
Zapojte vaši firmu

Úspěšnost firem se dnes již neposuzuje jen podle finančního zisku, ale také podle toho, jak podporují ostatní. Buďte inspirací pro firemní prostředí i své zaměstnance a měňte s námi svět k lepšímu! Společenská odpovědnost (CSR) není jen o filantropii firmy, jedná se i o investici do rozvoje lidských zdrojů a růstu z dlouhodobého hlediska. Vnímáme ji jako oboustrannou spolupráci, která má lidský přesah. Rádi i vaší firmě pomůžeme pomáhat.

Chci nás zapojit
Pojďte k nám do týmu

Pojďte dělat práci, která má skutečně smysl! Nabídněte nám své nadšení, nápady, schopnosti a zkušenosti. A my vám na oplátku poskytneme zázemí respektované mezinárodní humanitární organizace, příjemný tým lidí zapálených pro věc a možnost pomáhat milionům lidí na celém světě! Na stáže vítáme studentky a studenty se zájmem o humanitární a rozvojovou problematiku a s chutí přispět k dobré věci.

Chci do ADRA týmu
Šiřte dobro online

Nechcete stát jen nečinně opodál, když jsou na světě lidé, kteří potřebují pomoc? Chcete být tím, kdo dá věci do pohybu? Nebo chcete oslavit narozeniny, svatbu či jinou významnou životní událost smysluplně? Založte svou vlastní dárcovskou online výzvu a podpořte spolu se svými blízkými lidi v nouzi. Stačí dobrá vůle a pár kliků! Připojte se k nám také na Facebooku i dalších sociálních sítích a šiřte dobro online.

Chci pomáhat online
Zavřít