Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Světová škola

Chcete učit nebo učíte o aktuálních globálních problémech? Chcete používat aktivní metody výuky nebo projektové vyučování ve svých hodinách? Program Světová škola pomáhá školám zařadit globální vzdělávání do výuky a života školy a podporuje je v aktivním řešení vybraného globálního problému.

Proč se s vaší školou zapojit?

Program je určen mateřským, základním i středním školám a jeho smyslem je připravit děti a mládež na reálný život v globalizovaném světě. Zapojené školy získají prestižní certifikát Světová škola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Mezi další přínosy patří:

  • metodická podpora při zařazování průřezových témat;
  • konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání;
  • podpora soudržnosti komunity a rozvoj aktivního občanství;
  • rozvoj systematické spolupráce s externími partnery.

Jak to vypadá v praxi?

Metoda 3 kroků

Pracujeme pomocí jednoduché metody tří kroků. Jednotlivé fáze a spoustu dalších informací najdete zpracované v Průvodci projektem Světová škola.

JEDNEJ, uskutečni akci, která přispívá řešení globálního problému. Žáci na základě předchozího průzkumu iniciují ve své škole nebo obci akci ve­doucí k osvětě nebo k pozitivní změně vybraného problému.

ZJIŠŤUJ jak na tom vaše škola, příp. místní komunita. Žáci ve výuce zjišťují, nakolik jejich škola či obec přispívá k řešení vybraného problému z tématu.jak na tom vaše škola, příp. místní komunita.

UČ SE o daných tématech v různých předmětech. S žáky a žákyněmi vybíráte téma, kterému se věnujete celý školní rok. Snažíte se ho společně pochopit po všech stránkách a se všemi souvislostmi.

Chcete se stát Světovou školou?

Zapojte se do programu Světová škola! Termín pro zasílání přihlášek je vždy 15. září daného roku.

Na koho se obrátit?

Program Světová škola má u nás na starost Petra. Pokud máte jakékoli dotazy nebo se chcete s vaší školou přímo zapojit, ráda vám vysvětlí vše potřebné.

Petra Svatková

Koordinátorka Světové školy
+420 734 350 031
petra.svatkova@adra.cz

S kým spolupracujeme a kdo podporuje Světovou školu?

Program realizujeme v partnerství s organizací Člověk v tísni a ARPOK. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agenturyMinisterstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít