Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání

Globální vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Jaké jsou přínosy globální výchovy podle samotných škol?

učení pro život

Rozvíjí kritické myšlení, schopnost spolupráce a organizační dovednosti. Propojuje školní výuku s reálným světem.

globální neznamená cizí

Vede k lepší orientaci v současném světě a pochopení souvislostí. Vytváří pocit sounáležitosti a snižuje lhostejnost ke „vzdáleným“ tématům.

aktivní přístup

Upevňuje aktivní přístup k řešení problémů a přijetí zodpovědnosti za vytváření světa. Na základě informovanosti mohou žáci ovlivnit dění kolem sebe.

Udržitelný svět je možný

Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání je, aby lidé přijali svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě. Aby se tak stalo, je potřeba: 

  • porozumět propojenosti světa, globálním problémům lidstva a problematice vztahu vyspělých a rozvojových zemí ve všech jeho historických, ekonomických a politických souvislostech;
  • chápat souvislosti mezi chováním lidí z vyspělých zemí a problémy lidí ze zemí chudých (konzum, nadbytečná spotřeba, nevyvážené obchodní vztahy, ekonomické a environmentální vykořisťování, vývoz zbraní);
  • rozvíjet solidaritu s problémy jiných, byť vzdálených lidí, a podporovat kulturní, etnickou i náboženskou toleranci ;
  • získat vědomosti o hlavních problémech rozvojového světa, jejich příčinách a možných řešeních (chudoba, politická nestabilita, populační růst, hlad, špatný zdravotní stav, negramotnost atd.);
  • seznámit se s institucemi, které se zabývají problematikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí (vládní pomoc, OSN a její agentury, církevní charitativní organizace, nevládní organizace);
  • získat motivaci pro vlastní spoluúčast při řešení uvedených problémů a pomoc lidem z rozvojových zemí.

Chcete učit globálně?

Nabízíme vám ucelené metodické materiály zaměřené na globální vzdělávání. Lekce jsou šité na míru různým věkovým kategoriím a kromě faktických informací obsahují hry, aktivity, videa a další tipy a triky, jak téma začlenit do výuky.

O čem je GV v praxi?

Máte zájem o globální vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít