Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Materiály pro střední školy

Kdo ušil naše tričko? Kdo vypěstoval kávu, kterou pijeme? Kam putují české zbraně? A kam mizí naše odpadky? Zamyslet se nad těmito a dalšími otázkami, společně diskutovat a hledat řešení složitých problémů, se kterými se lidstvo potýká, to je cílem materiálů, které si můžete zdarma stáhnout v této sekci.

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech ANEB 17 CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY obsahuje šest kompletně připravených lekcí z oblasti výuky v globálních souvislostech. Jednotlivá témata jsou zpracována s ohledem na RVP a přiřazená k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje OSN. Využít ji mohou nejen učitelé středních škol, ale také volnočasoví pedagogové, rodiče či kdokoli jiný, kdo pracuje s dětmi ve věku 15 – 19 let.

  • podklady nejen pro vyučující středních škol
  • 6 ucelených výukových lekcí koncipovaných na 90 minut
  • pracovní listy, informační podklady, doplňkové inspirační komiksy

Kompletní metodickou příručku můžete stáhnout zdarma jako celý soubor, pro účel evidence počtu stažení prosíme o zadání vaší emailové adresy.

titulní strana Metodika SŠ

Týden globálního vzdělávání

Každý rok v rámci týdne globálního vzdělávání vytváříme společně s dalšími organizacemi balíčky pro pedagogy, které pokrývají téma daného ročníku. V letech 2019 i 2020 jsme se věnovali především změně klimatu. Nabízíme vám velké množství metodických materiálů volně ke stažení – videa, lekce do výuky, pracovní listy, infomační materiály pro vás, učitele; příklady dobré praxe ze škol a mnoho dalšího! Podívejte se! Jistě je využijete i v online výuce.

MATERIÁLY z projektu Get up and Goals!

Od roku 2017 do roku 2020 jsme se společně s organizací ARPOK a dalšími partnery z celé Evropy podíleli na realizaci projektu Get up and Goals. Co je ale důležité jsou výstupy z tohoto projektu, které pro vás mohou být věříme velmi přínosné.

Na českých stránkách projektu najdete i mnoho další inspirace, stejně tak více informací např. o žákovských miniprojektech, které v rámci projektu vznikali nebo o sborovnách, kde se učitelé inspirovali navzájem.

Během projektu jsme se věnovali těmto tématům:

  • Gender
  • Klimatická změna
  • Migrace
  • Mezinárodní nerovnost

1. Lekce do výuky

(TLU neboli teaching learning unit) je možné v rámci projektu Get up and Goals! bezplatně stáhnout ve 12 jazycích zemí zapojených do projektu. Najdete je na https://getupandgoals.eu/resources/tlus. Lekce v češtině tam najdete při zadání filtru jazyka nebo na této české stránce projektu: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/

2. Učebnice zeměpisu Světové dějiny lidstva

Chcete učit o historii v souvislostech s globálními tématy? Hledáte propojení dějepisu s dalšími předměty? Seznamte se s učebnicí dějepisu Světové dějiny lidstva, která ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech. Více informací o učebnici na českých stránkách projektu: https://getupandgoals.cz/ucebnice/

Celá učebnice je k dispozici v anglickém jazyce na mezinárodních stránkách projektu: https://www.getupandgoals.eu/resources/textbook

Učebnici v českém jazyce najdete na https://www.getupandgoals.eu/geo-history-textbook-cz

3. Mapy

Připravené lekce slouží jako náměty pro výuku. Lze je využít samostatně či je možné je využít jako doplňkové učivo k již stávajícím hodinám. Zároveň je můžete začlenit i do tematických bloků lekcí, které nabízíme. Vše dostupné zde: https://getupandgoals.cz/mapy/

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít