Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Komiksová výstava

Oddělení globálního vzdělávání pořádá tradičně každý rok  Komiksovou soutěž ADRA, které se v roce 2023 koná již 8. ročník. Vzhledem k množství zajímavých komiksů, vytvořených na aktuální témata, jsme pro Vás vybrali ty nejzajímavější a uspořádali komiksové výstavy.

Výstavy máme ve třech formátech:

  • Virtuální komiksovou výstavu
  • Venkovní komiksovou výstavu
  • Putovní komiksové výstavy


Virtuální komiksová výstava

Vzhledem k užšímu zacílení putovních výstav na školy a knihovny, jsme se rozhodli umožnit jejich zhlédnutí širší veřejnosti v online podobě.

O co jedná? Všechny dosud vytvořené komiksové výstavy jsou zpracovány atraktivní formou pomocí programu Prezi a díky odkazům bezplatně přístupné veřejnosti. Výstavy obsahují kromě samotných komiksů podobně jako výstavy putovní doprovodné texty a materiály, které čtenářům přibližují fungování neziskové organizace ADRA, smysl Cílů udržitelného rozvoje či Komiksovou soutěž ADRA. Kromě toho výstavy obsahují metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky, díky kterým může výstavu učitel jednoduše využít během vyučovací hodiny.

Nerovnosti mezi námi

Klimatická změna

Odpovědná výroba a spotřeba

Vyberte si téma, které vás zajímá a pomocí kliknutí na obrázky níže navštivte vybranou virtuální výstavu.


Venkovní komiksová výstava na Točníku

Venkovní komiksová výstava nese téma Nerovnosti mezi námi a obsahuje celkem deset komiksů a doprovodné materiály. Najít dostatek vhodných komiksů nebyl problém, ale nalézt ideální místo pro instalaci výstavy byl oříšek. Nakonec se podařilo výstavu uskutečnit v překrásných historických prostorách hradu Točník díky podpoře kastelána Petra Zemánka. Hradní výstavu můžete navštívit do konce září. 

Spojte rodinný výlet s návštěvou hradu Točník a návštěvu hradu Točník se zamyšlením se nad problematikou nerovností mezi námi. A zjistěte, jak na tuto problematiku nahlížejí žákyně a žáci základních a středních škol, jakožto začínající komiksové umělkyně a umělci.

Putovní komiksové výstavy

Uspořádejte ve vaší škole či knihovně výstavu na téma Nerovnosti mezi námi nebo Odpovědná výroba a spotřeba! Každá výstava obsahuje 10 komiksů, doprovodné texty a metodické materiály. Doprovodné texty a materiály přibližují témata nejen jednotlivých komiksů ale i Cíle udržitelného rozvoje.

Tyto výstavy Vám nabízíme k zapůjčení. Výstavu zasíláme poštou zdarma a doba zapůjčení je přibližně jeden měsíc. Pro domluvu termínu zapůjčení či více informací kontaktujte Janu Podlešákovou (jana.podlesakova@adra.cz, +420 733 169 638).

A čím může být výuka spojená s výstavou pro žáky nová a inovativní?

Výstava dává učitelům a žákům možnost interakce. Cílem je, aby se samotní žáci mohli vyjádřit k vystaveným exponátům či některým otázkám např. napsaným vzkazem, kresbou apod. Zároveň budou moci reagovat jeden na druhého. Tímto se z výstavy zároveň stane prostor ke sdílení, diskuzi a obohacování o vzájemné názory. Příklady podobných výstav naleznete zde: Milwaukee Art MuseumNational Museum of American HistoryMuseum Education Roundtable, nebo článek „Participatory media new and old: semiotics and affordances of museum media“

Výstavu s tematikou Odpovědná výroba a spotřeba jsme rozeslali prvním zájemcům do škol a knihoven koncem května. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vypadala výstava v 13. ZŠ Plzeň.

Nezaujala Vás témata letošních výstav? Nezoufejte. V minulosti byla vytvořena ještě jedna výstava a to na téma Klimatická změna. 

KOMIKSOVÁ VÝSTAVA O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

Součástí výstavy jsou i doprovodné texty, které témata vysvětlí v obecné rovině. Mimo samotnou výstavu nabízíme i pracovní list, jak s tématem pracovat při výuce včetně metodického návodu. Výstavu je možné zhlédnout i online. Níže na stránce najdete všechny potřebné informace.

Pokud byste měli o výstavu zájem, kontaktujte Janu Podlešákovou (jana.podlesakova@adra.cz, +420 733 169 638).). Pošleme vám vše v kompletním balíčku a nemusíte tak nic stahovat zvlášť!

Fakta o klimatické změně

O klimatické změně jistě někdy slyšel každý z nás. Názory na vznik i řešení se různí. My se ale budeme držet faktů a připomeneme si, o co se vlastně jedná. Podle Českého hydrometeorologického úřadu docházelo ke změnám v klimatu na Zemi odjakživa. Po obdobích dlouhých asi 100 tisíc let se střídaly teplé a ledové doby. Co je tedy na té současné situaci odlišné? Jedná se o rychlost, s jakou ke změnám v klimatu, zejména v oteplování planety, dochází. Vědci se shodují, že do značné míry má na tom podíl právě činnost člověka, a to zejména vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních asi 150 let, jsme spalováním paliv zvedli koncentraci částic uhlíku v atmosféře z cca 280 ppm na současných 385 ppm a podíl stále roste. Navíc se ale hromadí i další plyny jako metan. Podle odhadů vědců tak na konci 21. století bude na Zemi tepleji o 1,1 – 6,4 ˚C. S jakoukoli změnou jsou spojené obrovské ekonomické náklady, ale také další problémy.

Jak klimatická změna souvisí s problémy na naší planetě i to, co proti tomuto fenoménu může udělat každý z nás, řeší komiksy, které si můžete prohlédnout níže.

Podklady pro vyučující

ONLINE výstava o klimatické změně

ADRA komiksová výstava o klimatické změně

ADRA komiksová výstava o klimatické změně

Komiksové výstavy jsou součástí projektu Promluv k světu bublinou. Děkujeme České rozvojové agentuře za podporu a za to, že můžeme výstavy uskutečnit.

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít