ADRAběh 2022

adraběh 2022

ADRAběh 2022 je za námi a my ze srdce děkujeme všem zúčastněným. Zapojilo se úžasných 815 lidí a 14 firem, díky kterým se podařilo vybrat 263 730 Kč. Výtěžek ADRAběhu nyní prostřednictvím našich dobrovolnických center proměníme v pomoc osamělým lidem.

Společně jsme pomohli...

dětem

seniorkám a seniorům

nemocným lidem

hendikepovaným

jak adraběh probíhal

Naživo jste s námi mohli vyběhnout ve 13 městech a „virtuálně“ pak všude po republice i mimo ni. ADRAběžci nám posílali fotky a videa ze všech koutů naší země, ale dokonce i z Irska či Ameriky. Celkově účastníci a účastnice naběhali či ušli 13 479 km. Více se zapojily ženy, které v součtu zdolaly 9264 km, celkové skóre mužů je 3301 km. Dvojice přispěly 807 km a děti 86 km.

Na mnoha místech se ADRAběhu „jako hosté“ zúčastnili i samotní senioři a seniorky z domovů, naši dobrovolníci a dobrovolnice je doprovázeli a tlačili na vozících. Jak víme od našich běžců, setkání s těmi, kterým je naše pomoc určena, dojalo nejednoho z nich. A akci si užili i senioři samotní, jak potvrzuje třeba paní Zdena, která se zapojila do pražského běhu.

Byla to nádhera. Ráda se účastním všech akcí, které v domově pořádají. Ale do přírody vyjdu nejraději – v lese jsem vyrůstala a dnes v lese jsem. A když si u toho člověk může ještě hezky popovídat… Většina mladých v dnešní době kouká jen do počítače a do televize. Koneckonců jak ti staří u nás. Ale je to důležité, vyjít ven a potkávat se, aby člověk neskončil na psychiatrii.
– Zdenka, klientka Domova pro seniory Háje

Chcete i vy podpořit dobrovolnictví?

Nestihli jste ADRAběh, ale myšlenka dobrovolnictví je vám blízká? Podpořte sbírku a zajistěte tak osamělým lidem společnost našich dobrovolnic a dobrovolníků.

Souvisí v aktualitách

kde jsme běželi

Běželi s námi

Zavřít