Etické zásady organizace ADRA

Zajímají vás hodnoty, pravidla a morální zásady, kterými se řídíme při své práci? Naším cílem je poskytovat pomoc potřebným na celém světě v co nejlepší kvalitě v souladu s mezinárodně akceptovanými standardy. Proto se řídíme jak vlastními interními dokumenty, tak i těmi, které vznikly ve spolupráci s dalšími organizacemi, a definují standardy a principy poskytování humanitární pomoci či etického fundraisingu.

Zavřít