Humanitární organizace ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu vzdělávání. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992.

Mezinárodní síť organizací ADRA (Adventist Development and Relief Agency) byla založena v USA v roce 1956 Církví adventistů sedmého dne. Tato církev také pravidelně přispívá na náš rozvoj. Pobočky po celém světě a pohotovostní fond umožňují rychle reagovat na humanitární katastrofy, okamžitě uvolnit prostředky a začít pomáhat tam, kde je právě potřeba. U dlouhodobých projektů známe díky místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, které podporujeme, i prostředí, ve kterém žijí. Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost našich projektů.

Česká pobočka ADRA byla založena v květnu 1992 nejprve jako nadace. Výtěžek první finanční a humanitární sbírky putoval do válkou sužované Jugoslávie. V roce 1994 vzniklo také občanské sdružení, které později v roce 2013 změnilo právní status na obecně prospěšnou společnost. V současné době vedle sebe působí jak ADRA o.p.s., tak Nadace ADRA, která svými samostatnými aktivitami doplňuje a rozšiřuje naši činnost.

Od založení naší dobročinné organizace jsme díky podpoře dárců a dárkyň pomohli milionům lidí v nouzi ve více než 70 zemích světa. V České republice jsme založili síť dobrovolnických center, která prostřednictvím stále se rozrůstající komunity našich dobrovolnic a dobrovolníků přináší radost do života osamělým seniorům, dětem, lidem se zdravotním postižením či nemocným. Provozujeme také charitativní ADRA obchody, kam lidé mohou darovat použité oblečení, hračky či potřeby do domácnosti. Výtěžek z jejich prodeje putuje na podporu dobrovolnických aktivit.

Patříme mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách v Česku. Aktivně se zapojujeme od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně. Kromě dobrovolnické, finanční a materiální podpory se zaměřujeme i na psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi prostřednictvím našich KIP týmů.

Od roku 2006 se věnujeme také globálnímu vzdělávání. Díky propojenosti současného světa se globální témata jako je migrace, chudoba či klimatické změny dotýkají každodenního života lidí i v naší zemi. Přibližujeme tyto problémy a souvislosti mladé generaci na školách i široké veřejnosti a usilujeme o přijetí spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.

Příběh našeho loga

Logo ADRA symbolizuje naši práci, vzájemnou pomoc a solidaritu. Všude na světě žijí lidé, kteří se často ne vlastní vinou ocitnou v tíživé životní situaci. Jsou zde ale i lidé s laskavým srdcem, kteří neváhají podat pomocnou ruku, naši dárci a dárkyně, dobrovolníci a dobrovolnice. ADRA je v logu postavou prostřední, tou, která propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. Jsme tu s vámi pro druhé.

Chcete pomáhat s námi?

Jen díky štědrosti našich dárců a dárkyň můžeme pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. Pomáhejte s námi i vy!

Zavřít