Humanitární organizace ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992.

Mezinárodní síť organizací ADRA (Adventist Development and Relief Agency) byla založena v USA v roce 1956 Církví adventistů sedmého dne. Tato církev také pravidelně přispívá na náš rozvoj. Pobočky po celém světě a pohotovostní fond umožňují rychle reagovat na humanitární katastrofy, okamžitě uvolnit prostředky a začít pomáhat tam, kde je právě potřeba. U dlouhodobých projektů známe díky místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, které podporujeme, i prostředí, ve kterém žijí. Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost našich projektů.

Česká pobočka ADRA byla založena v květnu 1992 nejprve jako nadace. Výtěžek první finanční a humanitární sbírky putoval do válkou sužované Jugoslávie. V roce 1994 vzniklo také občanské sdružení, které později v roce 2013 změnilo právní status na obecně prospěšnou společnost. V současné době vedle sebe působí jak ADRA o.p.s., tak Nadace ADRA, která svými samostatnými aktivitami doplňuje a rozšiřuje naši činnost.

Od založení naší dobročinné organizace jsme díky podpoře dárců a dárkyň pomohli milionům lidí v nouzi ve více než 60 zemích světa. V České republice jsme založili síť dobrovolnických center, která prostřednictvím stále se rozrůstající komunity našich dobrovolnic a dobrovolníků přináší radost do života osamělým seniorům, dětem, lidem se zdravotním postižením či nemocným. Provozujeme také charitativní ADRA obchody, kam lidé mohou darovat použité oblečení, hračky či potřeby do domácnosti. Výtěžek z jejich prodeje putuje na podporu dobrovolnických aktivit.

Patříme mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách v Česku. Aktivně se zapojujeme od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně. Kromě dobrovolnické, finanční a materiální podpory se zaměřujeme i na psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi prostřednictvím našich KIP týmů.

Od roku 2006 se věnujeme také globálnímu rozvojovému vzdělávání. Díky propojenosti současného světa se globální témata jako je migrace, chudoba či klimatické změny dotýkají každodenního života lidí i v naší zemi. Přibližujeme tyto problémy a souvislosti mladé generaci na školách i široké veřejnosti a usilujeme o přijetí spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.

Příběh našeho loga

Logo ADRA symbolizuje naši práci, vzájemnou pomoc a solidaritu. Všude na světě žijí lidé, kteří se často ne vlastní vinou ocitnou v tíživé životní situaci. Jsou zde ale i lidé s laskavým srdcem, kteří neváhají podat pomocnou ruku, naši dárci a dárkyně, dobrovolníci a dobrovolnice. ADRA je v logu postavou prostřední, tou, která propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. Jsme tu s vámi pro druhé.

Významné milníky naší pomoci

 • Na konto pomoci obětem tsunami přichází přes 120 milionů korun, z toho téměř 50 milionů pouze prostřednictvím dárcovské sms DMS ASIE. ADRA vypravuje dvě letecké zásilky především se zdravotnickým materiálem, ve spolupráci s místními organizacemi distribuuje okamžitou materiální pomoc. Následně iniciuje rozsáhlé rozvojové projekty zaměřené na výstavbu škol, domů, obnovení zdrojů obživy atd.
 • Vzniká dlouhodobý projekt Hrdinové mezi námi inspirovaný občanskou statečností zavražděného redaktora TV NOVA Michala Velíška. Nadace ADRA každoročně udílí Cenu Michala Velíška.

 • V dubnu otvírá ADRA své první dobrovolnické centrum (ve Frýdku-Místku), kde vyškolení dobrovolníci a dobrovolnice věnují svůj volný čas zdravotně postiženým, nemocným, seniorům a seniorkám či sociálně znevýhodněným dětem atd.
 •  26. prosince postihuje země jihovýchodní Asie vlna tsunami. Humanitární organizace ADRA okamžitě otevírá veřejnou sbírku na pomoc obětem této katastrofy.

 • Rozsáhlé záplavy v ČR postihují téměř třetinu území. ADRA během nich koordinuje pomoc stovek dobrovolníků při odstraňování škod, zprostředkovává dary od firem, organizuje veřejnou sbírku a distribuuje 105 tun potravin, vody a hygienického materiálu.

 • Během srpna zasáhne Turecko zemětřesení. ADRA na místo vysílá kynology, zdravotnický materiál a spolu s žáky škol v ČR chystá balíčky pro tamní děti.
 • Záchranný tým českých kynologů operuje rovněž na zemětřesením postiženém Tchaj-wanu.
 • Je zahájen dlouhodobý program BangBaby (pozdější BanglaKids) na pomoc chudým bangladéšským dětem.

 • ADRA se poprvé zapojuje do pomoci při mimořádné události v ČR.
 • Během rozsáhlých záplav na Moravě distribuuje přes 140 tun materiální pomoci v podobě léků, potravin, pitné vody, ošacení a hygienických prostředků. Vedle toho organizuje seminář o vysoušení obytných budov a zdarma zapůjčuje vysoušeče. Zapojuje a koordinuje stovky dobrovolníků.

 • Pokračuje humanitární pomoc obléhanému Sarajevu.
 • Cestou jsou kamiony s pomocí často terčem palby. Při jedné z cest, při přejezdu hory Igman, je jeden z našich řidičů postřelen do nohy.
 • Je založeno občanské sdružení ADRA, které se později transformuje na dnešní obecně prospěšnou společnost. Vedle sebe tak nadále působí ADRA o.p.s. i Nadace ADRA.

 • ADRA začíná vozit pomoc do Bosny a Hercegoviny. Pomoc vozí i do obleženého Sarajeva, kde funguje i jako poštovní doručovatel a během roku doručuje na 260 000 balíčků a dopisů.
 • V létě reaguje ADRA na kritickou situaci v Mongolsku, kde kruté mrazy vážně ohrozily zemědělství a chov dobytka, a dováží sem humanitární pomoc ve třech kamionech. Urazí tak 15 tisíc kilometrů.

 • 29. května 1992 se Nadace ADRA registruje pod jménem Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj.
 • Výtěžek první finanční a humanitární sbírky putuje do válkou sužované Jugoslávie.

 • ADRA reaguje na pandemii koronaviru. V Česku se prostřednictvím sítě dobrovolnických center zapojujeme především do pomoci seniorům a seniorkám (roznáška nákupů i léků, distribuce roušek).
 • Ochranu před šířením koronaviru začleňujeme i do našich zahraničních projektů (důraz na dostupnost ochranných pomůcek, dostupnost sanitárního vybavení, osvěta atd.)
 • Zahajujeme projekty v oblasti Sahelu (západní Afrika).

 • ADRA zahajuje první projekt v Sýrii zasažené vleklým válečným konfliktem.
 • Další země v regionu (Libanon, Irák) se potýkají s obrovským náporem lidí prchajících před válkou ze Sýrie. Realizujeme zde projekty na pomoc uprchlíkům i místním komunitám.

 • 25. dubna zasáhlo Nepál zemětřesení o síle 7,9 stupňů Richterovy škály. Zahynulo při něm přes 8 tisíc lidí, 20 tisíc bylo zraněno a jen v hlavním městě Káthmándú zůstalo 41 tisíc lidí bez domova. Díky našim dárcům a síti organizací ADRA jsme byli schopni poskytnout okamžitou pomoc. V létě jsme zahájili první projekty obnovy.

 • Filipíny zasáhl tajfun Hayian, který si vyžádal 5 560 obětí a více než 3 500 000 lidí přišlo o střechu nad hlavou. ADRA vybrala přes 7 000 000 Kč. Za ně nakoupila potravinové balíčky a hygienické potřeby. Kromě toho dotovala opravy 500 lodí a rybářských sítí.
 • V létě 2013 zasáhly Českou republiku povodně. Společně s Českým rozhlasem a Člověkem v tísni jsme uspořádali celostátní sbírku „Pomáhejte s námi“. Celkem ADRA ČR vybrala přes 18 000 000 Kč, díky nimž podpořila přes 400 rodin, ale i nakupovala materiální pomoc, půjčovala vysoušeče a koordinovala dobrovolníky při odklízení škod.
 • Zahajujeme dlouhodobý vzdělávací projekt na podporu chudých dětí z bangladéšského slumu Čalantika.

 • V lednu zasahuje Haiti ničivé zemětřesení. Vedle dodávek vody, materiální pomoci a stavby přístřeší se ADRA zaměřuje na zemědělskou oblast Petit Goave, kde spouští dvouletý projekt na podporu zemědělství. Místní farmáři se učí nové pěstitelské metody, metody kompostování, hnojení či péče o hospodářská zvířata.
 • V srpnu zasahují Českou republiku opět rozsáhlé záplavy, při nichž ADRA koordinuuje více než 2000 dobrovolníků pracujících na odstranění škod.

 • Během cyklónu Nargis přicházejí stovky tisíc obyvatel Myanmaru o své domovy. Humanitární organizace ADRA distribuuje moskytiéry ošetřené insekticidem chránící před malárií a horečkou dengue. Následně startuje rozsáhlý projekt na výstavbu obydlí.

 • Začíná rekonstrukce zdravotnického zařízení v keňském Itibu.
 • ADRA začíná program globálního rozvojového vzdělávání.

Chcete pomáhat s námi?

Jen díky štědrosti našich dárců a dárkyň můžeme pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. Pomáhejte s námi i vy!

Zavřít