Přidejte se

Dobrovolnictví v zahraničí

Dobrovolnictví v zahraničí

Zajímá vás dobrovolnictví v zahraničí? Díky finanční podpoře z programu Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps) společně s ADRA Slovensko v letech 2024 – 2026  vyšleme celkem 24 dobrovolnic a dobrovolníků do zahraničí, kde se zapojí do probíhajících humanitárních projektů. V následujících měsících začneme hledat zájemce o dobrovolnictví v Srbsku, Zambii nebo Ugandě. Přidejte se, pomáhejte tam, kde je potřeba, a získejte spoustu nových zkušeností, známých i zážitků.

Jak se můžete zapojit?

Dobrovolnictví v rámci projektu Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities je plně hrazené z prostředků Evropského sboru solidarity, včetně pojištění, ubytování v místě projektu, dopravy, výdajů spojených s vycestováním a drobného kapesného. Každý dobrovolník/dobrovolnice má navíc po celou dobu pobytu k dispozici mentora z vysílající země, ale také v organizaci, kde pracuje. Jedná se o výjimečnou příležitost, při které můžete poznat cizí zemi, získat cenné zkušenosti a praxi. Tomu však také odpovídá i proces výběru vhodných kandidátů a kandidátek, který má několik fází.

Po absolvování prezenčního školení budou kandidáti moci vybírat z dobrovolnických pozic zveřejněných na European Youth Portal v sekci projektů humanitárního dobrovolnictví (Humanitarian Aid Voluntering). Na každou pozici pak probíhá samostatné výběrové řízení.

Ti, kteří testem projdou, se mohou přihlásit na 5denní prezenční školení v jedné ze spolupracujících organizací ve Francii (InstitutBioforce), Německu (Ruhr-UniversitätBochum), Itálii (LattanzioKIBS a Fondazione PUNTO.SUD) nebo Španělsku (Instituto de Estudios sobre Conflictosy AccionHumanitaria).

Následuje ověřovací test získaných znalostí, který probíhá online.

Na portálu absolvují zájemci a zájemkyně sebehodnocení a obecné online školení v oblasti humanitární pomoci. Navíc mohou dobrovolně projít zdarma i řadou obecných online školení (General Online Training), k dispozici je i jazyková podpora apod. Pro vybrané kandidáty a kandidátky je pak k dispozici i podpora výuky lokálního jazyka či dalších nutných dovedností (dle jednotlivých projektů a pozic).

V prvním kroku je potřeba se zaregistrovat na portálu European Youth Portal. Tam se zájemce či zájemkyně nejprve registrují a vyberou si typ dobrovolnictví, o který mají zájem – humanitární dobrovolnictví (Humanitarian Aid Volunteering).

rok v srbsku

Tamara se zapojila do podobného dobrovolnického programu, do kterého máte nyní možnost se zapojit i vy. Jako dobrovolnice strávila rok v Srbsku, kde se věnovala plánování a realizaci volnočasových aktivit na ubytovně pro lidi v nouzi a pomoci při integračních projektech v okolních vesnicích. „Jsem vděčná, že jsem mohla žít v menším městě a měla možnost pravidelně navštěvovat venkovské oblasti a být v kontaktu s místními obyvateli. Přesvědčili mě o tom, že Srbsko je neobyčejně krásná země s obrovským potenciálem a plná lidí, kteří vám pomohou cítit se zde jako doma.”  Více o jejím dobrovolnickém působení si můžete přečíst zde.

Časté dotazy

Kdo se může zapojit?

Do našeho projektu zaměřujícího se na humanitární dobrovolnictví se mohou zapojit mladí lidé ve věku 18 až 35 let, kteří mají trvalé bydliště v jedné z členských zemí EU, nebo v Turecku, Severní Makedonii, Lichtenštejnsku či na Islandu, a ještě se žádného humanitárního dobrovolnictví v rámci tohoto programu neúčastnili. Tito zájemci se nejprve musí registrovat na portálu European Youth Portal a projít školením organizovaným Evropskou komisí.

Občané Ukrajiny se mohou zapojit do jiných programů pod Evropským sborem dobrovolnictví, nikoliv však do humanitárních aktivit. Více informací najdete na European Youth Portal.

Rovné příležitosti

Klíčovým prvkem projektu je inkluze a snižování nerovností, a to nejen v rámci témat, kterým se dobrovolnice a dobrovolníci mohou věnovat, ale také v rámci výběru samotných dobrovolníků. V průběhu projektu máme vyhraněných 12 míst pro zájemce a zájemkyně, které nemají stejné možnosti jako ostatní, ať už se jedná o zájemce/zájemkyně z odlehlých venkovských oblastí, nebo pocházejících ze složitých ekonomických poměrů, zástupce jazykových a jiných menšin či například osoby s fyzickým znevýhodněním. Blíže je podpora těchto osob popsána zde.

Jak dobrovolnictví na humanitárních projektech funguje?

Po účasti na školení se kandidáti mohou hlásit na jednotlivé pozice zveřejněné v European Youth Portal. Na každou pozici probíhá výběrové řízení. Délka dobrovolnictví se pohybuje od 2 do 12 měsíců, v rámci našich dobrovolnických pozic je to 6 až 12 měsíců. Účast na projektu je hrazená z prostředků Evropského sboru solidarity, včetně pojištění, ubytování v místě projektu, dopravy, výdajů spojených s vycestováním a drobného kapesného. Pozice v rámci humanitárního dobrovolnictví odpovídají časově přibližně plnému úvazku, tedy mezi 30 a 38 hodinami týdně. Veškeré náklady související přímo s prací vykonávanou dobrovolníkem jsou pak pokryty z financí organizace. Každý dobrovolník/dobrovolnice má navíc po celou dobu pobytu k dispozici mentora z vysílající země, ale také v organizaci, kde pracuje. Všechny dobrovolnice a dobrovolníci získají na konci potvrzení v podobě Youthpass certifikátu.

Kdy se mohu přihlásit?

Všechny dobrovolnické pozice, které zajišťuje ADRA ČR a ADRA SR začínající v září 2024, budou upřesněné a publikované na European Youth Portal během léta 2024. Již nyní se ale můžete předběžně podívat na zaměření dobrovolnických pozic, registrovat se na European Youth Portal a absolvovat nutná školení.

Jaké pozice nabízí ADRA?

Náš projekt pokrývá několik tematických oblastí, od sociální práce a inkluze, přes aktivity spojené se zvyšováním odolnosti zranitelných skupin obyvatelstva v souvislosti s klimatickou změnou až po projektový management obecně. Výběrová řízení na jednotlivé pozice budeme vypisovat v následujících měsících. Pro představu se bude jednat o tyto pozice:

ADRA Zambia

 • Disaster Risk Reduction and Climate Action Officer (approx. 5 months)
 • Disability Inclusion in Disasters and Development Officer (approx. 5 months)
 • Media and Communications Officer (environmental and gender issues) (approx. 5 months)
 • Grant writer (humanitarian aid assistance) (9 months)

Ecumenic Humanitarian Organization (Serbia)

 • Education assistant (3 x 12 months)

Philanthropy (Serbia)

 • Visibility Officer – Promotion of DRR and social inclusion (12 months)
 • Associate in Shelter for Emergency Accommodation of Homeless Persons (12 months)

ADRA Serbia

 • Project assistant – Roma, homeless and refugees poverty reduction and inclusion (12 months)
 • Logistician – Roma, homeless and refugees poverty reduction and inclusion (12 months)
 • PR and communication assistant – Roma, homeless and refugees poverty reduction and inclusion (12 months)
Jaké jsou další možnosti dobrovolnictví v zahraničí?

Další nabídky dobrovolnictví v zahraničí v rámci programu Evropský sbor solidarity najdete na stránkách European Youth Portal. Kromě humanitárního dobrovolnictví (Humanitarian Aid Volunteering), v rámci kterého nabízí pozice ADRA Česko a ADRA Slovensko, jsou na výběr 2 další typy dobrovolnictví, které jsou otevřené pro zájemce ve věku 18 – 30 let. U těchto dvou typů dobrovolnictví není nutné absolvovat školení. Jedná se o:

 • Volunteering Activities
 • Solidarity Projects

Po registraci na portálu a výběru typu dobrovolnictví si už mohou zájemci vybrat z řady nabídek organizací nebo je organizace může sama kontaktovat, pokud na základě vyplněného profilu splňují kritéria pro danou pozici.

Kde najdu další informace?

Další podrobné informace najdete na webu European Solidarity Corps v sekci FAQ.

Chcete se s námi zapojit do dobrovolnictví v zahraničí?

Registrujte se již nyní na portálu European Youth Portal a vyberte si humanitární dobrovolnictví, které zajišťuje ADRA ČR. Konkrétní pozice budeme vypisovat v následujících měsících, vy mezitím můžete absolvovat potřebná školení.

donor a partneři

Projekt Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities (č. p. 101140258) trvá od 1.2.2024 do 31.1.2027 a je kofinancován Evropskou unií.

Jaké to je dobrovolničit v zahraničí?

Projekt Towards Effective Humanitarian Volunteering

V letech 2021 a 2022 jsme se podíleli na projektu, který rozvíjel dobrovolnictví v zahraničí. Pracovali jsme na tom, jak propojit dlouholeté zkušenosti s humanitárními projekty ve světě se zkušeností s dobrovolnictvím v Česku. Díky programu EU Aid Volunteers Evropské komise jsme byli součástí projektu „Towards Effective Humanitarian Volunteering“, kde jsme se s dalšími osmi partnery z celého světa společně zlepšovali v tom, jak vybrat, proškolit a poskytnout potřebnou podporu dobrovolníkům vyjíždějícím na humanitární projekty v zemích mimo Evropskou unii.

Projekt podpořili

Zavřít