Časně ráno se dne 3. 10. 2019 v obci Lenora odehrála tragédie, při níž v souvislosti s explozí obytného domu zemřel jeden člověk, devět lidí bylo zraněno, z toho jeden těžce. Zdemolovaný objekt byl statiky vyhodnocen jako nestabilní, proto bylo místo neštěstí uzavřeno a všech 19 obyvatel domu evakuováno. Škoda na majetku se odhaduje až na 15 milionů korun.

ADRA na tragickou událost okamžitě reagovala a dne 4. 10. 2019 vyhlásila veřejnou sbírku na podporu obyvatel zasažených výbuchem domu v obci Lenora, kteří přišli o střechu nad hlavou a potřebují finanční základ pro nový životní start. V rámci této bleskové veřejné sbírky se ke dni 6. 11. 2019 podařilo vybrat 2.582.500,- Kč! Všem dárcům moc děkujeme.

Po předchozím jednání se starostou obce Lenora a zástupkyní Červeného kříže se dne 6. 11. 2019 setkali zástupci organizace ADRA a rozhodli o rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky na 5 dílů tak, že majitelům dvou bytových jednotek o dispozici 2+1 bude poskytnuta finanční podpora ve výši 500.000,- Kč a majitelům tří bytových jednotek 3+1 bude poskytnuta finanční podpora ve výši 527.500,- Kč.

Současně stále probíhá pomoc s vybavením domácností a psychická podpora zasaženým obyvatelům ve spolupráci s Českým červeným křížem, Charitou, Krajským úřadem Jihočeského kraje a starostou obce Lenora. Na místě je realizována pomoc na rovině psychické první pomoci a monitoringu potřeb zasažených obyvatel i obyvatel v těsném sousedství zničené nemovitosti. Působí zde dobrovolníci humanitární pomoci, kteří bez nároku na finanční odměnu pomáhají při zvládání dopadů mimořádné události, dlouhodobě podporují neštěstím zasažené spoluobčany ve využití jejich vlastních sil a posilují či iniciují vzájemnou pomoc v rodinách, skupinách a obcích.