Je zřejmé, že současná situace může v mnoha lidech vyvolávat úzkost z izolace i z nejistoty ohledně budoucnosti. Především pro osamělé seniory je karanténa a omezení sociálního kontaktu na úplné minimum velmi náročné. Kromě dobrovolnické služby, distribuce roušek a zajištění nákupů pro izolované osoby, se proto v reakci na současnou situaci zapojujeme také do psychosociální pomoci.

Dobrovolníci KIP týmů nabízejí pomoc a podporu lidem zasaženým mimořádnou událostí COVID 19 na několika místech:

  • KIP tým Karlovy Vary pomáhá na krizové lince Karlovarského kraje, kterou zřizuje operační středisko Hasičského záchranného sboru. Jedná se především o poskytování důležitých informací v souvislosti s realizací opatření a pomoci a dále o přesměrování volajících na navazující specializované služby.
  • KIP týmy Ostrava a Třinec poskytují telefonickou podporu na území Moravskoslezského kraje, která je primárně určená pro pomoc seniorům, kteří jsou osamělí, mají omezený přístup k informacím. V neposlední řadě mohou propojit seniora s dobrovolníkem, který nabízí svůj čas k popovídání si. Pracovníci linky spolupracují s našimi dobrovolnickými centry na území kraje a kontakt na linku mají k dispozici i pracovníci sociálních odborů jednotlivých měst a ORP v kraji.
  • KIP tým Zlín poskytuje krizovou interveci a podporu zaměstnancům některých firem. Jedná se o specifický požadavek zaměstnavatelů zaměřený na pracovníky, kteří musí pokračovat ve směnném provozu a současně se starat o své děti a rodiče a kteří jsou současnou situací výrazně zasažení.

Koordinátor KIP týmů rovněž spolupracuje na přípravě, zaškolení  a podpoře dobrovolníků – studentů, kteří nabídli svou volnou časovou kapacitu a ve spolupráci se společností RESIDOMO v Moravskoslezském kraji poskytují psychickou podporu osamělým seniorům.

Více informací o tom, jak fungují KIP týmy, naleznete zde.