UNIČOVSKO, ŠUMPERSKO, 9. června 2020 – Neziskové organizace monitorují situaci na místě. ADRA ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a neziskovými organizacemi Člověk v tísni, Charita, Maltézská pomoc a Český červený kříž monitorují situaci v zaplavených oblastech na Uničovsku a Šumpersku.

V Šumvaldu, Břevenci, Dlouhé Loučce, Oskavě a Bedřichově navštěvují terénní pracovníci domácnosti a zjišťují potřeby zasažených. K zaznamenávání potřeb využívají mobilní aplikaci podpořenou Nadací ČEZ, která slouží k jednoduššímu sběru a přenosu získaných dat. Zároveň poskytují informace o tom, jak postupovat při vyklízení domu, či kontakty na sociální služby v regionu.

Lidem zasaženým povodní pomáhá také brožura Obnova bytových domů po záplavách, kterou ADRA ve spolupráci s odborníky vydala v roce 2012. V nejbližších týdnech se ADRA zaměří zejména na poskytování finanční pomoci z veřejné sbírky, aby mohlo dojít k opravě obytných domů v co nejkratší možné době, případně na obnovu zdrojů pitné vody. Zejména v Šumvaldu, kde není veřejný vodovod, mají lidé v této chvíli k dispozici pouze znečištěné studny nebo pitnou vodu z cisteren.


PRAHA, 8. června 2020 – Včera ve večerních hodinách se obcemi Šumvald, Uničov, Oskava a Dlouhá Loučka na Olomoucku prohnala přívalová vlna, která na mnoha místech dosahovala výšky až dvou metrů. Hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech humanitární organizace ADRA Josef Koláček od dnešního dne monitoruje situaci na místě. „Sledujeme situaci v souvislosti s lokálními povodněmi v postižených obcích. Zaplaveno bylo více než 100 domů a došlo i ke ztrátám na životech. V současnosti probíhá spolupráce s integrovaným záchranným systémem a dalšími pomáhajícími organizacemi (Charita, Člověk v tísni, Červený kříž),“ říká Josef Koláček.

Humanitární organizace ADRA na situaci reaguje vyhlášením veřejné sbírky na pomoc lidem postiženým povodněmi.

Lidé mohou přispět prostřednictvím darovacího portálu Darujme.cz, zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky nebo zasláním DMS.

Více podrobností najdete na www.adra.cz, kde budeme informace průběžně aktualizovat.

Pomozte lidem zasaženým povodní:

  • Přispěním na portálu Darujme.cz.
  • Zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 391.
  • Zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA 30 / DMS ADRA 60 / DMS ADRA 90 dle preferované částky, kterou chcete přispět, na tel. číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30/60/90 Kč, ADRA obdrží 29/59/89 Kč.)