Po dvou letech, kdy byly v důsledku opatření proti COVID-19 hranice s Keňou oboustranně uzavřeny, jsme v loňském roce konečně mohli obnovit výjezdy a stáže mediků a lékařů v našem zdravotnickém středisku Itibo. Jak to na místě vypadá, co se v uplynulých měsících povedlo a komu a jak jsme v Itibu pomáhali, se můžete dočíst v dnešní aktualitě.

Zpátky do Afriky

V lednu 2022 jsme vycestovali v malém počtu účastníků, abychom zjistili, jak na tom po dlouhé pauze je naše sanitka i domek, který poskytuje zázemí českému personálu, a zda je potřeba udělat v nemocnici větší údržbu či dokoupit vybavení. Byli jsme mile překvapeni. Auto dostalo téměř standardní servis, domeček se také podařilo uklidit a ambulance byly v dobré kondici. V Itibu se samozřejmě provoz nezastavil a místní personál velmi dobře zvládal péči o naše pacienty.

Postupně se podařilo vše uvést do stavu, aby opět mohli přijíždět naši lékaři a studující a ve spolupráci s místními opět začít poskytovat zdravotnickou péči. Za rok 2022 se v Itibu vystřídalo několik skupin zdravotníků, působili u nás lékaři různých oborů včetně specialisty na tropické a infekční choroby z Nemocnice Bulovka, dětského hematoonkologa z Nemocnice Motol, stomatologa, několika chirurgů, ortopedů či internistů.

Itibo v číslech

5

skupin zdravotníků z ČR za rok 2022

36

lékařů, lékařek a mediků

12 000

ošetřených pacientů a pacientek

Komu a jak jsme v Itibu pomohli

Itibo nemá přesnou cílovou skupinu s určitým zaměřením ošetřovatelské a nemocniční péče. Poskytujeme generální péči jak pro dětské, tak i dospělé pacienty v širokém rozsahu. Dále poskytujeme ošetření v závažných a život ohrožujících stavech, otravách, při závažných úrazech, popáleninách a i resuscitaci. Samostatným oborem naší péče je porodnice s péčí o matky před porodem i po něm. V době pandemie COVID-19 došlo k navýšení počtu pacientů v Itibo cca o 10%, ani ne tak z důvodu vysokého počtu pacientů s tímto onemocněním, ale z důvodu uzávěry některých jiných zdravotnických zařízení.

Vzpomínám na případ malého chlapce, který spadl do hrnce s horkou vodou. Přivezli jej na motorce v kritickém stavu. Naši zdravotníci se ho ihned ujali a na JIP po několika hodinách stabilizovali. Následně se rozjel kolotoč o jeho záchranu a následnou péči. Jeho stav vyžadoval vyšší pracoviště, než je to naše, kde mohou v celkové anestezii provádět ošetřování ran a převazy. Naštěstí se vše podařilo domluvit následující den v mezinárodní nemocnici Tenwek, která je od naší vzdálená více než 120km. Transport malého pacienty proběhl relativně dobře za neustálé péče zdravotníků a pod kontrolou mnoha přístrojů a kyslíku. Díky fondu dárců, který jsme před časem v ADRA ČR zřídili pro podobné urgentní účely, jsme mohli zaplatit vstupní poplatek a následné ošetření za rodinu, která by nikdy neměla možnost finanční částku zaplatit. Jeden z mnoha příběhů s dobrým koncem. Chlapec byl po měsíci hospitalizace, mnoha převazech a léčení propuštěn domů a nyní je již v pořádku.
– Aleš Bárta, manažer projektu Itibo

Naše zdravotnická péče poskytovaná v Itibo pomáhá nejen pacientům, ale nepřímo ovlivňujeme i jejich rodiny a okolní společnost. Ceny, které pacienti platí za svá ošetření, jsou mnohonásobně nižší než v okolních zdravotnických zařízeních. Rodiny nemocných se tak nedostávají do velkých finančních problémů, jako se děje při hospitalizaci a léčení v jiných zařízeních. Rodiny si pak musí půjčovat finance na léčbu a mnohdy je roky splácejí na úkor nákupu potravin nebo školného pro děti. Rovněž i zdravotnická osvěta našimi lékaři v rámci prevence chorob není zanedbatelná. Zaměřujeme se na diabetes, hypertenzi a další, dnes již tzv. civilizační choroby, které se v Africe také vyskytují.

To vše můžeme dělat jen díky obětavosti českých lékařů, lékařek a mediků a podpoře našich dárců a dárkyň, bez kterých by naše působení v Itibu nebylo možné . Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.