Etiopie

Zlepšení živobytí a zajištění přístupu k veřejným a sociálním službám v regionu Afar

Kdy

2024

Co

Zajistíme dlouhodobě udržitelný zdroj obživy a zlepšíme přístup k veřejným službám pro zranitelné komunity v Afaru.

Kde

Etiopie, region Afar

Proč pomáháme právě v Etiopii

Naše dlouhodobá práce v Etiopii pokračuje i v letošním roce. Navazujeme na dřívější aktivity v regionu Afar, kde pomáháme lidem, kteří v důsledku teprve nedávno ukončeného etnického konfliktu přišli o své domovy i zdroje obživy. Konflikt zanechal region v troskách, s většinou infrastruktury zničenou nebo vážně poškozenou. Mnoho komunit má jen omezený nebo žádný přístup k základním službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělání. Navíc pouze třetina populace v regionu má přístup k hygienickým zařízením a povědomí o základních hygienických praktikách, jako je mytí rukou a bezpečné skladování vody, je nedostatečné. To vede k šíření nemocí, kterým by se přitom dalo snadno předejít. Oblast je také silně ovlivněna klimatickými změnami, které způsobují extrémní dlouhodobá sucha, výkyvy teplot, povodně či invaze kobylek. Nedostatek vody a pastvin pro dobytek komplikuje život pastevcům a ohrožuje jejich tradiční způsob obživy. Nedostatečný přístup ke vzdělání dále omezuje schopnost místních komunit získat nové dovednosti a znalosti potřebné pro zlepšení obživy a přizpůsobení se měnícím podmínkám.

Komu a jak pomůžeme

Většina populace v této oblasti jsou pastevci, jejichž hlavní zdroj obživy je kvůli suchu a dalším výše popsaným problémům ohrožen. Zaměříme se proto na podporu pastevecké komunity v tom, co umí nejlépe – péči o dobytek. Seznámíme je však s novými postupy a metodami chovu tak, aby byl udržitelný a zajistil dlouhodobý příjem pro zranitelné domácnosti. Dětem umožníme přístup ke vzdělání prostřednictvím rekonstrukce škol a dodávek školních pomůcek. Posílíme přístup komunity k dalším veřejným a sociálním službám a pomocí několika druhů školení zvýšíme jejich odolnost vůči budoucím katastrofám. Po dobu projektu přímo pomůžeme celkem 6 000 lidí (2 940 žen a 3 060 mužů), z nichž 600 jsou děti ve věku do 5 let.

Co chystáme

  • 50 zranitelným domácnostem poskytneme kozy pro zajištění trvalé obživy a celkem 600 domácnosti obdrží poukázky na veterinární péči, aby bylo zajištěno i zdraví zvířat
  • proškolíme lokální lídry a odborníky v technikách konzervace krmiv, které bude moci být využito v období sucha, a tím minimalizujeme tendenci pastevců k přemisťování ve snaze najít pastvu pro svá zvířata
  • dostavíme a vybavíme 2 školní třídy a zlepšíme přístup ke vzdělání pro celkem 600 místních děti ve vesnici Busidima
  • uskutečníme osvětové kampaně v oblasti hygieny a prevence a genderově podmíněného násilí

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 192. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít