25. května si každoročně připomínáme Den Afriky. Den, který oslavuje získání nezávislosti několika afrických států, zároveň ale i upozorňuje na řadu problémů, kterým tento pestrý kontinent nadále čelí. Tématem, ke kterému se letošní Den Afriky vztahuje, je vzdělávání. A to s důrazem na vzdělávání takovou formou, aby byli Afričané schopni obstát v podmínkách a požadavcích 21. století. Na tyto potřeby reagujeme v našich projektech i my. Co v oblasti vzdělávání v afrických zemích děláme a na jakou další pomoc se zde zaměřujeme? To vše zjistíte v dnešním článku.

Niger

Na vzdělávání a rozvoj se zaměřujeme v našem projektu v Nigeru. Země nadále čelí akutní a složité humanitární krizi, která je kombinací bezpečnostní nestability, přírodních katastrof i nedostatku potravin. Působíme zde dlouhodobě a zaměřujeme se na město Oullam v regionu Tillabéri. Z více než 444 290 dětí, které potřebovaly v loňském roce v Nigeru pomoc s přístupem ke vzdělání, jich 47 % žije právě zde. Děti, učitelé a rodiče naléhavě potřebují pomoc, proto zde navazujeme na naše předchozí aktivity a budeme pokračovat v opravách a budování nových školních tříd.

Zaměříme se také na podporu odborných dovedností mladých lidí, aby se mohli osamostatnit a zahájit vlastní podnikání. Podpoříme tradiční zdroje obživy (zemědělství – zakládání užitkových zahrad) a poskytneme místním lidem know-how v jejich co nejefektivnějším využití. Zároveň ale vybavíme i komunitní počítačové centrum, které bude sloužit mladým lidem i učitelům pro další vzdělávání a rozvoj IT dovedností, které jsou v dnešním světě nezbytné. Celkově podpoříme 12 190 osob a jako vždy se zaměříme především na ty nejzranitelnější z nich. Více o naší podpoře vzdělávání v Nigeru si můžete přečíst zde.

Etiopie

V Etiopii se dlouhodobě zaměřujeme na zlepšení životních podmínek lidí, kteří v důsledku etnických konfliktů a násilností museli opustit své domovy a přišli tak i o zdroje obživy. Mnoho komunit má také jen omezený nebo žádný přístup k základním službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělání, zcela nedostatečný je i přístup k hygienickým zařízením. Oblast je také silně ovlivněna klimatickými změnami, které způsobují extrémní dlouhodobá sucha, výkyvy teplot, povodně či invaze kobylek. Nedostatek vody a pastvin pro dobytek dále komplikuje život pastevcům a ohrožuje jejich tradiční způsob obživy.

V letošním roce se proto zaměříme na podporu pastevecké komunity v tom, co umí nejlépe – péči o dobytek. Seznámíme je však s novými postupy a metodami chovu tak, aby byl udržitelný a zajistil dlouhodobý příjem pro zranitelné domácnosti. Dětem umožníme přístup ke vzdělání prostřednictvím rekonstrukce škol a dodávek školních pomůcek. Podpoříme také přístup místních lidí k dalším veřejným a sociálním službám a pomocí několika druhů školení zvýšíme jejich připravenost na případné budoucí katastrofy. Více o situaci v Etiopii najdete v samostatném článku.

Burkina Faso

Poslední z afrických zemí, kde v letošním nově roce působíme, je Burkina Faso. Země nacházející se v srdci západní Afriky se potýká s nestabilitou způsobenou ozbrojenými teroristickými skupinami. Násilí páchané na civilistech vede místní obyvatelstvo k útěku do bezpečnějších částí země, kde se ale ocitají bez možnosti postarat se sami o sebe a jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc. Celkem již bylo vnitřně vysídleno téměř 2 100 000 lidí, většina z toho jsou děti (58,5 %) a ženy (23,92 %).

Zaměříme se proto akutní humanitární pomoc a zajištění základních životních potřeb pro lidi, kteří ztratili vše a nemají žádnou trvalou potravinovou podporu. Přednost dostanou děti do pěti let věku, ženy v reprodukčním věku, těhotné nebo kojící ženy či lidi se zdravotním postižením. Poskytneme jim jak přímou potravinovou pomoc, tak potřebné informace o nutričně vyvážené výživě i o hygienických praktikách např. nutnosti používání pitné nezávadné vody při přípravě kaše pro kojence, aby se zabránilo šíření chorob. Kromě základních potravin jako je rýže, fazole, olej atd. poskytneme také 230 podvyživeným dětem speciální tzv. “obohacenou mouku”, do které jsou přidány potřebné mikroživiny (např. železo). Co dalšího v Bukina Fasu nejen pro děti připravujeme zjistíte na tomto odkazu.

Chcete pomoci lidem v Africe k nezávislosti?

Pomáhejte spolu s námi a podpořte vzdělávání i vytváření dlouhodobých zdrojů obživy pro místní komunity.

projekty podpořili

Všechny tři popsané projekty jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.