Niger

Rozvoj vzdělání a možností obživy pro zranitelné skupiny v Nigeru (SEL)

Kdy

2024

Co

Podpoříme vzdělávání zejména mladých osob z uprchlické komunity a zajistíme dlouhodobé zdroje obživy.

Kde

Niger, město Oullam

Proč pomáháme právě v Nigeru

Niger nadále čelí akutní a složité humanitární krizi, která je kombinací bezpečnostní nestability, přírodních katastrof i nedostatku potravin. Stát má pouze omezenou kapacitu poskytovat lidem základní veřejné a sociální služby, a to zejména v oblastech zasažených násilnými konflikty. Politická nestabilita vede ke stále větší závislosti na pomoci zvenčí. V roce 2023 potřebovalo humanitární pomoc až 4,3 milionu lidí, což je přibližně 17 % populace. V důsledku bezpečnostní situace v sousedním Mali a Nigérii se země musí vypořádat i s přílivem uprchlíků a vnitřně vysídlených lidí z příhraničních oblastí. Ti se potýkají s problémy téměř ve všech sektorech – v přístupu k hygieně a sanitaci (WASH), ke vzdělání, obživě i potravinám.

Komu a jak pomůžeme

V Nigeru působíme dlouhodobě a zaměřujeme se na město Oullam v regionu Tillabéri, kam byla přesídlena část uprchlíků. Protože konflikty v regionu jsou dlouhodobého charakteru, snahou místní vlády i dalších organizací včetně Adry je zajistit sociálně-ekonomickou integraci nově příchozích tak, aby nežili vyloučeni jako uprchlíci v táboře, ale jako plnohodnotní členové komunity Ouallam. Tillabéri je přitom jedním ze 4 regionů nejvíce zasažených humanitární krizí. Z více než 444 290 dětí, které potřebovaly v loňském roce v Nigeru pomoc s přístupem ke vzdělání, jich 47 % žije právě zde. Děti, učitelé a rodiče naléhavě potřebují pomoc, proto zde navážeme na naše předchozí aktivity a budeme pokračovat v opravách a budování nových školních tříd. Zaměříme se také na podporu odborných dovedností mladých lidí, aby se mohli osamostatnit a zahájit vlastní podnikání. Podpoříme tradiční zdroje obživy (zemědělství – zakládání užitkových zahrad) a poskytneme místním lidem know-how v jejich co nejefektivnějším využití. V neposlední řadě budeme pokračovat v prevenci genderově podmíněného násilí. Celkově podpoříme 12 190 osob (6 006 uprchlíků z Mali, 2 934 vnitřně vysídlených osob a 3250 osob z hostitelské komunity) a jako vždy se zaměříme především na ty nejzranitelnější z nich.

Co chystáme

  • zlepšíme přístup ke vzdělání – postavíme a vybavíme 3 nové inkluzivní školní třídy a vybudujeme i příslušné sanitační zařízení (blok se 3 latrínami)
  • uskutečníme 2 celodenní školení pro vyučující ve třech hlavních oblastech: základy dětské psychologie, prevence sexuálního zneužívání, inkluzivní vzdělávání
  • realizujeme osvětovou kampaň k tématu genderově podmíněného násilí a sexuálního zneužívání
  • v námi dříve postavené škole vybudujeme 2 dětská hřiště – ačkoli se toto nemusí jevit jako priorita, pro rozvoj dětí jsou herní plochy velmi důležité, zejména pro děti trpící traumaty, možnost hrát si společně s vrstevníky je také podnětem a motivací chodit do školy každý den
  • podpoříme mladé lidi v jejich odborných dovednostech – 60 mladých lidí projde šestiměsíčním výcvikem, po kterém získají certifikát o absolvování a potřebné vybavení k založení vlastní dílny a zahájení podnikání (bude se jednat vyšívací stroje, svařovací sady a příslušenství, nářadí, klíče atd.)
  • vybavíme komunitní počítačové centrum s kapacitou pro 18 osob, které bude sloužit mladým lidem i učitelům pro další vzdělávání a rozvoj IT dovedností, které jsou v dnešním světě nezbytné
  • podpoříme přístup ke zdrojům obživy a k nezávadné vodě – vybudujeme vrt a zavlažovací systém pro již existující komunitní užitkovou zahradu, poskytneme semena a pracovní nástroje pro pěstování plodin (s ohledem na místní klima např. moringa, rajče, chilli, paprika, cibule, zelí apod.)
  • proškolíme 147 lidí v technikách efektivnějšího pěstování zahradnických plodin a v následném zpracování za účelem maximalizace výnosů
  • jako součást osvětové kampaně o klimatických změnách vysadíme poblíž škol 250 stromů, stromy budou vysazeny žáky s učiteli a rodiči, kteří také budou odpovědni za následnou péči o ně

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 388. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít