Burkina Faso

Naléhavá pomoc, stabilizace a podpora soužití pro vnitřně vysídlené a hostitelské komunity

Kdy

2024

Co

Zlepšíme životní podmínky a zdraví vnitřně vysídlených osob – zajistíme přístup k potravinám, k nezávadné vodě, hygieně i dlouhodobějším zdrojům obživy.

Kde

Burkina Faso, South Center Region

Proč pomáháme právě v Burkina Fasu

Burkina Faso, země nacházející se v srdci západní Afriky, čelí dlouhodobě řadě výzev. Jednou z nejvýznamnějších je nestabilita způsobená ozbrojenými teroristickými skupinami. Násilí páchané na civilistech vede místní obyvatelstvo k útěku do bezpečnějších částí země, kde se ale ocitají bez možnosti postarat se sami o sebe a jsou odkázáni na humanitární pomoc. Celkem již bylo vnitřně vysídleno téměř 2 100 000 lidí, většina z toho jsou děti (58,5 %) a ženy (23,92 %). S problémy se potýká i zdravotnický systém. V celé zemi bylo uzavřeno přes 400 zdravotnických zřízení, což má negativní dopad až na 3 700 000 lidí. V neposlední řadě je potřeba se zaměřit na řešení potravinové krize, která se týká více než 2 000 000 lidí. Nárůst počtu lidí ohrožených podvýživou je způsoben jak problémy se zemědělskou produkcí v důsledku násilností, tak dlouhodobým suchem. Většina lidí přežila jen díky solidaritě těch, kteří již nějakou formu potravinové pomoci obdrželi a podělili se o ni. Sami tak byli odkázání na 1 jídlo denně a ani to nemělo odpovídající nutriční hodnotu. Bezpečnostní situace prozatím neumožňuje, aby se vnitřně vysídlení mohli vrátit trvale zpět.

Komu a jak pomůžeme

Pomáhat budeme v jižní části Burkina Fasa (South Center Region), cca 100 km od hlavního města Ouagadougou. V této relativně bezpečné oblasti žije přes 15 000 vnitřně vysídlených osob spolu s hostitelskými komunitami, 20-30 % na venkově. Zaměříme se na ty vnitřně vysídlené, kteří prozatím nemají žádnou trvalou potravinovou podporu. Většinou se jedná o nově příchozí a celkem plánujeme podpořit na 5 000 vnitřně vysídlených osob žijících ve 1 000 domácnostech. Na základě seznamů vnitřně vysídlených naše partnerská organizace ADRA Burkina Faso vytipuje vhodné příjemce a následně rodiny navštíví a ověří jejich situaci. Jako vždy se zaměřujeme hlavně na ty nejzranitelnější – děti do pěti let věku, ženy v reprodukčním věku, těhotné nebo kojící ženy či lidi se zdravotním postižením. Poskytneme jim jak přímou potravinovou pomoc, tak potřebné informace o nutričně vyvážené výživě i o hygienických praktikách např. nutnosti používání pitné nezávadné vody při přípravě kaše pro kojence, aby se zabránilo šíření chorob.

Co chystáme

  • chceme zlepšit životní podmínky a zdraví vnitřně vysídlených osob, zejména pak dětí – zajistit přístup k potravinám, zlepšit přístup k nezávadné vodě i hygieně, zajistit dlouhodobé zdroje obživy a přispět tak k mírovému soužití a inkluzivnímu sociálnímu dialogu mezi hostitelskou komunitou a nově příchozími
  • prostřednictvím potravinových poukázek budeme distribuovat základní potraviny jako rýži, fazole, olej atd., 230 podvyživeným dětem poskytneme tzv. “obohacenou mouku”, do které jsou přidány potřebné mikroživiny (např. železo)
  • pomůžeme místním lidem porozumět výživovým potřebám a zlepšíme jejich schopnost vhodně se stravovat, celkem proškolíme 600 příjemců pomoci, specificky pak matky a místní ženy v možnostech využití obohacené mouky pro děti
  • zajistíme dlouhodobé zdroje obživy – 2 hektary půdy přeměníme v užitkové zahrady pro celkem 120 domácností a budeme také distribuovat kozy a drůbež
  • proškolíme celkem 320 domácností v technikách zahradničení, podnikání a správě rodinného rozpočtu a pomůžeme tak rozvíjet drobné zemědělské aktivity a zlepšit správu rodinných financí
  • zlepšíme přístup k hygieně a sanitaci – vyvrtáme 2 studny s vodojemem a solárními panely, postavíme 10 latrín a proškolíme na 300 osob v oblasti hygieny a sanitace
  • proškolíme 300 místních lídrů z hostitelské i uprchlické komunity v technikách řešení konfliktů a podporování mírového soužití, přičemž se zaměříme na zvládání rozdílností mezi různými kulturami i na genderově podmíněné násilí

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 193. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít