Mnohem snadnější, než nemoci léčit, je jim předcházet. A přesně o to se v oblasti zdraví snažíme především. Nabízíme pomoc dětem i dospělým, v Africe, Asii i v chudších evropských zemích. Zajišťujeme přístup k pitné vodě a kvalitní stravě, budujeme vodovody, nádrže, sanitační zařízení. Vzděláváme v oblasti hygieny i výživy, stavíme, opravujeme i provozujeme nemocnice. Přečtěte si, na jakých projektech týkajících se zdraví letos pracujeme.

Itibo

V keňském Itibu provozujeme náš dlouhodobý projekt – zdravotnické zařízení, které poskytuje péči lidem ze širokého okolí. Projekt byl zahájen již roku 2006 a od té doby se podařilo zrekonstruovat zchátralé ambulance a laboratoře a vybudovat nové části – zubní ambulanci, porodnici či jednotku intenzivní péče. Jen v loňském roce zde bylo ambulantně ošetřeno či hospitalizováno 11 058 osobna svět přišlo 264 dětí. Více o projektu na www.itibo.cz

Sýrie

Oblasti zdraví se dotýká i náš projekt ve válkou těžce zasažené Sýrii. Až 90% obyvatelstva v zemi žije pod hranicí chudoby a 56 % je ohroženo nedostatkem potravin. Přetrvávají problémy se zajištěním základních potřeb, jako je přístup k nezávadné vodě. Během našeho projektu proto budeme testovat zdravotní nezávadnost vodyzajistíme její chemické ošetření. Dále také opravíme či nově vybudujeme potřebné vybavení pro přístup k vodě, například vrty, pumpy či vodovody. Ke zlepšení životních a hygienických podmínek přispějeme i distribucí tzv. „hygienických balíčků“, které budou obsahovat např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasty a kartáčky, šampony, hygienické vložky, mycí prostředky a další položky. Vše o aktivitách projektu Odolnost v nouzových kontextech a příležitosti pro zotavení zranitelných míst najdete na našem webu.

Etiopie

V severní Etiopii je situace ovlivněna ozbrojeným konfliktem mezi skupinou tigrajských rebelů a centrální vládou, který vypukl v roce 2020. V jeho důsledku nyní až 90 % obyvatelstva v Tigraji a sousedních dotčených regionech potřebuje humanitární pomoc. Pastevci nemají jak prodat dobytek, zničení polí vedlo ke zvýšení cen potravin a lidé jsou ohroženi nedostatkem jídla. Zničená je také veřejná infrastruktura od škol přes zdravotnická zařízení až po elektrárny či vodovody. Působit budeme v regionu Afar, kam přišlo obrovské množství vnitřně vysídlených lidí. Prioritou pro nás bude zajištění dodávek potravin a přístupu k vodě. Mezi 6000 vybraných osob budeme distribuovat potraviny, např. rýži, mouku, sůl, olej či tzv. „shiro“ – cizrnový prášek, který místní lidé hojně využívají při vaření. Zajistíme také cisterny s pitnou vodou, budeme instalovat zásobníky a distribuovat tablety na čištění vody. Přispějeme také ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení důstojnosti žen a dívek, 3000 z nich poskytneme balíčky s hygienickými a menstruačními potřebami. Více o projektu Krizová intervence pro konfliktem zasaženou populaci regionu Afar na našem webu.

V etiopském Afaru mimo jiné zajišťujeme přístup k pitné vodě.

Kambodža

V Kambodži působíme dlouhodobě a v posledních letech se zaměřujeme na oblast výživy. Kambodža je v rámci žebříčku dle tzv. „indexu lidského rozvoje“ aktuálně na 146. místě ze 189 zemí a je klasifikována jako země s významnými problémy s nedostatkem potravy („serious hunger“). Pouze 30 % dětí dostává adekvátní péči ve 3 zásadních oblastech: kojení, pestrost a četnost stravy. Nejhůře tyto nedostatky dopadají na malé děti do 2 let od narození. Cílem našeho projektu je snížit stupeň podvýživy v oblasti Baray Santuk, která vykazuje vyšší hodnoty, než je celostátní průměr. Budeme proto jednak zlepšovat přístup k nutričně hodnotným potravinám, jednak vzdělávat rodiče v oblasti výživy a prevenci nemocí s výživou souvisejících. Jak to probíhá v praxi? Abychom zajistili přístup k hodnotným potravinám, podporujeme zakládání zahrad, na kterých se pěstuje zelenina a další plodiny metodou tzv. permakultury. Díky ní je možné zajistit celoroční produkci zeleniny. Zapojeným domácnostem poskytneme semena a nástroje pro založení zahrad a srozumitelnou formou proškolíme v tom, jak metodu permakultury aplikovat v praxi. V letošním roce se nám povedlo dokonce navýšit počet rodin, které budou mít díky založeným zahradám přístup k potravinám, a to z původních 320 na 480. Přečtěte si více o projektu Podpora výživy matek a dětí do 2 let.

Školení pro rodiče v oblasti správné výživy.

Moldavsko

Dlouhodobě působíme také v jedné z nejchudších evropských zemí, v Moldavsku. Zde se zaměřujeme na systémovou změnu přístupu k dětem s poruchou autistického spektra (PAS) a dalšími genetickými vadami. Dle oficiálních dat místního ministerstva zdravotnictví je v zemi okolo 350 dětí s autismem. Ve skutečnosti jich zde však žije mnohonásobně více (až 4000 dětí). Děti jsou často chybně diagnostikovány, nejsou léčeny a jejich zdravotní stav se zhoršuje. Tato situace je způsobena v prvé řadě obecně nízkým povědomím o PAS mezi moldavskou společností. I v letošním roce proto pokračujeme v aktivitách na podporu respektování práv lidí s autismem a jejich sociálního začlenění. Zvyšujeme proto dostupnost služeb pro děti s PAS, usilujeme o legislativní změny a podporujeme místní organizace, které se danou problematikou zabývají. Více o projektu Pomoc dětem s autismem a jinými genetickými poruchami v Moldavsku II. se dočtete na našem webu.

Chcete pomáhat s námi?

Považujete naši práci za užitečnou? Naše rozvojové projekty můžete podpořit darem prostřednictvím portálu Darujme.cz Můžete tak přispět třeba na podporu dětí s autismem v Moldavsku či na boj s podvýživou v Kambodži.

projekty podpořili

Projekt „Odolnost v nouzových kontextech a příležitosti pro zotavení zranitelných míst“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí a programu humanitární pomoci Evropské unie.

Projekty „Podpora výživy matek a dětí do 2 let“ a „Pomoc dětem s autismem a jinými genetickými poruchami v Moldavsku II.“ Jsou podpořeny v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt „Krizová intervence pro konfliktem zasaženou populaci regionu Afar“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.