Etiopie

Krizová intervence pro konfliktem zasaženou populaci regionu Afar

Kdy

2022

Co

Zajistíme potraviny a přístup k vodě pro zranitelné komunity v regionu.

Kde

Etiopie, oblast Afar

Proč pomáháme právě v Etiopii

Situace v severní Etiopii je ovlivněna ozbrojeným konfliktem mezi skupinou tigrajských rebelů a centrální vládou, který vypukl v roce 2020. V jeho důsledku nyní až 90 % obyvatelstva v Tigraji a sousedních dotčených regionech potřebuje humanitární pomoc a statisíce lidí musely opustit své domovy. Kvůli konfliktu jsou přerušené obchodní vazby a místní pastevci nemají jak prodat svůj dobytek. Zničení polí vedlo ke zvýšení cen potravin a lidé jsou ohroženi nedostatkem jídla. Zničená je také veřejná infrastruktura od škol přes zdravotnická zařízení až po elektrárny či vodovody.

Komu a jak pomůžeme

Letos se opět zaměříme na region Afar, kde jsme již v minulosti působili. Podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo v důsledku konfliktu jen v průběhu října a listopadu 2021 vysídleno téměř 63 000 domácností (více než 330 000 osob). Přes 370 000 tisíc lidí potřebuje okamžitou potravinovou pomoc. Mezi nejvíce zasažené skupiny patří ženy, děti a starší či chronicky nemocní lidé. Prioritou je proto zajištění dodávek potravin a přístupu k vodě, a dále prevence genderově podmíněného násilí, které je v regionu velmi časté. Náš projekt bude mít pozitivní dopad celkem na 1 000 domácností.

CO CHYSTÁME

  • budeme distribuovat potraviny pro 6 000 vybraných osob, bude se jednat například o rýži, mouku, sůl, olej či shiro (cizrnový prášek)
  • zajistíme přístup k vodě pro 6 000 lidí (zajištění cisteren s pitnou vodou, instalace zásobníků na vodu, distribuce tablet pro čištění vody)
  • zlepšíme životní a hygienické podmínky dotčených domácností (např. distribuce pokrývek, hygienických potřeb, workshopy v oblasti hygieny)
  • zvýšíme bezpečnost i důstojnost 3 000 dívek a žen zasažených konfliktem (proškolení v oblasti genderově podmíněného násilí, distribuce menstruačních potřeb)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt byl již ukončen. Další projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz nebo darem na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 100. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít