Etiopie

Krizová intervence pro konfliktem zasaženou populaci regionu Afar

Kdy

2022

Co

Zajistíme potraviny a přístup k vodě pro zranitelné komunity v regionu.

Kde

Etiopie, oblast Afar

Proč pomáháme právě v Etiopii

Situace v severní Etiopii je ovlivněna ozbrojeným konfliktem mezi skupinou tigrajských rebelů a centrální vládou, který vypukl v roce 2020. V jeho důsledku nyní až 90 % obyvatelstva v Tigraji a sousedních dotčených regionech potřebuje humanitární pomoc a statisíce lidí musely opustit své domovy. Kvůli konfliktu jsou přerušené obchodní vazby a místní pastevci nemají jak prodat svůj dobytek. Zničení polí vedlo ke zvýšení cen potravin a lidé jsou ohroženi nedostatkem jídla. Zničená je také veřejná infrastruktura od škol přes zdravotnická zařízení až po elektrárny či vodovody.

Komu a jak pomůžeme

Letos se opět zaměříme na region Afar, kde jsme již v minulosti působili. Podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo v důsledku konfliktu jen v průběhu října a listopadu 2021 vysídleno téměř 63 000 domácností (více než 330 000 osob). Přes 370 000 tisíc lidí potřebuje okamžitou potravinovou pomoc. Mezi nejvíce zasažené skupiny patří ženy, děti a starší či chronicky nemocní lidé. Prioritou je proto zajištění dodávek potravin a přístupu k vodě, a dále prevence genderově podmíněného násilí, které je v regionu velmi časté. Náš projekt bude mít pozitivní dopad celkem na 1 000 domácností.

CO CHYSTÁME

  • budeme distribuovat potraviny pro 6 000 vybraných osob, bude se jednat například o rýži, mouku, sůl, olej či shiro (cizrnový prášek)
  • zajistíme přístup k vodě pro 6 000 lidí (zajištění cisteren s pitnou vodou, instalace zásobníků na vodu, distribuce tablet pro čištění vody)
  • zlepšíme životní a hygienické podmínky dotčených domácností (např. distribuce pokrývek, hygienických potřeb, workshopy v oblasti hygieny)
  • zvýšíme bezpečnost i důstojnost 3 000 dívek a žen zasažených konfliktem (proškolení v oblasti genderově podmíněného násilí, distribuce menstruačních potřeb)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 192. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít