Dlouhotrvající sucha v Etiopii mají dalekosáhlé důsledky. Například pro pastevce ve federálním státě Afar, který leží na východu země, znamená nedostatek srážek úbytek pastvin pro dobytek – ten přitom tvoří základní zdroj obživy pro celý region. Humanitární organizace ADRA v minulém roce ukončila tříletý projekt v oblasti Aura, který měl za cíl zvýšit schopnost místních obyvatel reagovat na měnící se klimatické podmínky a zlepšit jejich životní podmínky. Podívejte se na shrnutí hlavních přínosů tohoto projektu, který probíhal za podpory České rozvojové agentury.


Budoucí pěstitelé tropického ovoce z vesnice Hida

Jedním z prostředků, jak zlepšit životy místních pastevců a jejich rodin, bylo zajistit přístup k pitné vodě. To se nám podařilo například ve vesnici Hida, kde jsme vybudovali systém vodního potrubí. Ten ocenili zejména ti, kteří měli dříve na starost donášení vody od řeky vzdálené několik kilometrů – tedy ženy, děti a starší lidé.

Díky zavedení vodního potrubí až do vesnice Hida nemusí ženy nosit těžké náklady vody 
pro potřeby celé rodiny několik kilometrů denně

Zajištění vody nebylo nutné pouze z hlediska konzumace, ale i pro pěstování plodin. V blízkosti vesnice Alibery jsme vytvořili zavlažovací kanál, který díky přivedené vodě z řeky umožní místním pěstovat krmivo pro dobytek a zároveň si rozšířit jídelníček o ovoce, pro jehož pěstování byly v oblasti vhodné podmínky, ale chyběl k tomu jakýkoli zavlažovací systém.

Zavlažovací kanál u vesnice Aliberi promění suchou půdu v úrodné pole

V oblasti vznikla také školka pro pěstování sazenic stromů a dalších plodin, která v budoucnu zaměstná místní ženy a podpoří další zemědělské aktivity. Zároveň došlo k rozšíření zázemí trhu s dobytkem – rodiny mohou díky tomu před přicházejícím suchem svůj dobytek prodat a nepřijít tak o všechen svůj majetek.

Mezi obyvateli vesnice Hida a Adrou panuje po mnohaleté spolupráci důvěra, 
díky které mají aktivity úspěch

Díky české rozvojové pomoci se podařilo společnými silami rozšířit zdroj obživy pro místní obyvatele, kteří dříve zcela záviseli na chovu dobytka a situaci shrnují takto: „Děkujeme Adře a České republice za podporu při budování zavlažovacího kanálu. Jsme připraveni pracovat na polích, abychom měli další zdroj obživy, neboť náš dobytek umírá z nedostatku krmiva. Zavlažovací kanál bychom z vlastních zdrojů nikdy nezkonstruovali.“  Místní lidé jsou tak lépe připraveni na boj dalšími výzvami, které na ně čekají se zhoršujícími klimatickými podmínkami.

Lidé z Afaru jsou zvyklí bojovat s tvrdými přírodními podmínkami po staletí, 
současné sucho ale trvá již příliš dlouho, aby si vystačili s tradičními způsoby

Za fotografie děkujeme Jiřímu Tyrolovi.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Německo a ADRA Etiopie a je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.