Kambodža

Podpora výživy matek a dětí do 2 let

Kdy

2021-2022

Co

Zlepšíme zanedbanou výživu, zdraví a vzdělání dětí a jejich matek, které s nimi často cestují za prací.

Kde

Kambodža, oblast Baray Santuk

Proč pomáháme právě v Kambodži

Kambodža se v roce 2016 zařadila mezi země s nižšími středními příjmy („middle income country“) a podnikla významné kroky směrem k druhému cíli udržitelného rozvoje (Konec hladu), ale mezi jednotlivými provinciemi země nadále existují  významné rozdíly. Zejména chudé provincie čelí závažným výzvám, kterými jsou mimo jiné problémy v oblasti vzdělání, výživy a rovnosti pohlaví. Kambodža je aktuálně na 146. ze 189 zemí v případě indexu lidského rozvoje a je klasifikována jako země s významnými problémy s nedostatkem potravy („serious hunger“), kdy prevalence podvýživy činí okolo 15 % na základě národních bilancí potravin a 31 % na základě údajů o výdajích domácností.

Kambodžský demografický průzkum zdraví naznačuje, že pouze 30 % dětí dostává adekvátní péči ve 3 kritických oblastech: kojení, pestrost stravy a četnosti krmení. Nejvíce dopadů na celkový vývoj dítěte však nastává právě do 23 měsíců od narození.

Komu a jak pomůžeme

Rodiče, včetně matek malých dětí, stále častěji cestují za prací, přičemž výživa, zdraví a vzdělání dětí jsou mnohdy zanedbávány. ADRA proto navrhuje integrované zvýšení povědomí a vzdělání o výživě, zlepšení přístupu k nutričně bohatým potravinám skrze rozšíření domácích zahrad, podporu lokálních prodejců a posílení komunitního systému zdravotní péče vedoucí k snazší identifikaci a následné léčbě podvyživených dětí. Zároveň budou přijata opatření vedoucí ke snížení rizika nemocí způsobených nekvalitní vodou a nedostatečnou hygienou v domácnostech. Plánovaná školení jsou zaměřená na výživu a zdraví, využití lokálně dostupného a zároveň nutričně výživného jídla (se snadnou přípravou) a dopadu migrace na výživu dětí.

Zmíněné aktivity navážou na strategii kambodžského Ministerstva zdravotnictví, které se snaží o decentralizaci poskytovaných služeb a posílení lokálních aktérů v řešení rozvojových výzev.

Co se nám už podařilo

Projekt navazuje na úspěšně dokončenou intervenci z let 2015-2019, implementovanou ze strany sítě ADRA (Kanada a Kambodža), díky které se podařilo významně snížit stupeň podvýživy v cílových vesnicích v provincii Kompong Thom. Tato provincie dlouhodobě vykazuje významně horší hodnoty, než je celostátní průměr.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Text vznikl v rámci projektu „Podpora výživy matek a dětí do 2 let v oblasti Baray Santuk II“ podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt je zároveň podpořen z prostředků ADRA Kanada a Canadian Foodgrains Bank (hlavní donor).

Zavřít