Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 6: Pitná voda, kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

pitná voda, kanalizacePitná voda je základ života, přesto v některých oblastech rozvojových zemí se jedná o velmi nedostatkový a vysoce ceněný zdroj, kde kohoutek a splachovací záchod je vzácností. Ženy v rozvojových zemích proto tráví často velkou část dne nošením vody, která se nachází mnoho kilometrů daleko. Voda je navíc na řadě míst světa znečištěna, což je pro obyvatele jedním z hlavních původců nemocí.

Čeho se cíl týká?

Dalším z Cílů udržitelného rozvoje je proto zajistit přístup k pitné vodě pro všechny. OSN chce také snížit znečišťování vody, zamezit vyhazování odpadů a vypouštění nebezpečných látek do vody, zároveň zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody. Je také třeba chránit ekosystémy související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek a jezer.

ADRA například svou činností přispívá ke zlepšování dostupnosti a kvality vody v rozvojových zemích. Vodu je však třeba chránit také u nás, kde se s ní mnohdy plýtvá. Český svaz ochránců přírody Koniklec realizuje projekt „Počítáme s vodou“, který se snaží zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v Čechách.

Bavíme-li se o šestém cíli, není možní opomenout sanitační zařízení. Proto přidáváme pár informací také o záchodech v rozvojových zemích i záchodech v rozvinutých krajích.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

Plné znění cíle dle OSN

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

  • 6.1 Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny
  • 6.2 Do roku 2030 zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci
  • 6.3 Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku
  • 6.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem
  • 6.5 Do roku 2030 zavést integrovanou správu vodních zdrojů na všech úrovních, a to i pomocí přeshraniční spolupráce tam, kde je to vhodné
  • 6.6 Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer
  • 6. a Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a podporu budování kapacit v rozvojových zemích v rámci programů a činností souvisejících s vodou a sanitačními zařízeními zahrnující zadržování, odsolování a efektivní využívání vody, čištění odpadních vod a využívání technologií pro recyklaci a opětovné využívání vody
  • 6. b Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a sanitačních zařízení

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít