Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 7: Dostupné a čisté energie

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

dostupné a čisté energieMnoho lidí v rozvojových zemích nemá přístup k elektřině. Zásoby fosilních paliv značně znečišťují planetu. Kromě toho rychle mizí. Proto je třeba se co nejrychleji přeorientovat na energii takzvaně čistou, tedy tu z obnovitelných zdrojů. Přístup k elektrické energii může značně pomoci rozvojovým zemím v boji s chudobou a zlepšit například zdravotnictví nebo zkvalitnit vzdělávání.

Čeho se cíl týká?

Právě na tyto potřeby reaguje sedmý cíl OSN, který chce zajistit čisté, spolehlivé a cenově dostupné energie pro všechny. Do roku 2030 plánuje výrazně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové světové spotřebě energie. OSN také klade důraz na mezinárodní spolupráci ve výzkumu nových technologií pro čistou energii, zpřístupnění těchto poznatků s rozšíření infrastruktury pro dodávku energetických služeb do rozvojových zemí.

V některých venkovských oblastech afrických, asijských nebo latinskoamerických zemí není zavedena elektřina, zato však je zde dostatek slunečního svitu po celý rok, energie ze slunce proto může být jedním z řešení.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

  • O situaci v Čechách se lze dočíst v Energetické revoluci a Chytré energii, zpracované společným úsilím několika Českých neziskových organizací. Mezi nimi například Hnutí Duha a Greenpeace vedou vlastní energetické kampaně, na jejich stránkách tedy lze nalézt velké množství informací a publikací k tématu.
  • Elektřina nazeleno je první dodavatel elektřiny, která pochází jen z obnovitelných zdrojů. K zelené energii od roku 2008 připojili tisíce domácností a firem po celé České republice.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

  • 7.1 Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám
  • 7.2 Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu
  • 7.3 Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost
  • 7 .a Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie
  • 7 b Do roku 2030 rozšířit infrastrukturu a vylepšit technologie pro dodávky moderních a udržitelných energetických služeb pro všechny v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových státech

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít