Váš dopad je vidět

Oddělení vzdělávání

Cíl 4: Kvalitní vzdělání

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

kvalitní vzděláníChodit do školy – v našich končinách samozřejmá povinnost, jinde těžce dosažitelná možnost. Vzdělání je důležitým předpokladem pro boj s chudobou i pro zlepšení zdravotní situace. Obecně je důležitým nástrojem pro udržitelný rozvoj. V rozvojových zemích je však vzdělání pro řadu lidí finančně nedostupné, a to z důvodu placené školní docházky nebo proto, že rodiče potřebují, aby jim děti podstatnou část roku pomáhali s prací nebo, musí děti sami pracovat. V některých odlehlých venkovských oblastech školy nejsou dostupné vůbec či vzdáleny mnoho kilometrů. Ne každý kdo do školy nastoupí, ji může také ukončit.

Čeho se cíl týká?

OSN proto chce zajistit, aby do roku 2030 všechny dívky i chlapci ukončili bezplatné a kvalitní základní vzdělání. Nejde však pouze o děti, řada dospělých v rozvojových zemí neumí číst a psát. Míra gramotnosti ve světě se různí, podle žebříčku CIA stoprocentní gramotnost je například v Andoře, Norsku, Finsku nebo Severní Koreji a naopak pouze jedna třetina lidí je gramotných v Jižním Súdánu, Afganistánu, Mali či Burkině Faso. Proto OSN navrhuje jako jeden z podcílů zaměřit se na to, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti.

Jak lze zlepšovat kvalitu a dostupnost vzdělání? Adra například realizuje dva rozvojové projekty v Bangladéši, kde konkrétním dětem z chudých rodin pomáhá dosáhnout na vzdělání v rámci projektu BanglaKids a také podporuje vzdělávací centrum ve slumu Čalantika, které nejen připravuje děti na školní docházku, ale učí například i jejich rodiče číst, psát, nebo šít a vařit. Podrobné informace lze nalézt na stránkách jednotlivých projektů. Na to, jak to vypadá ve slumu Čalantika se lze podívat ve videu natočeném kapelou Pio Squad, která celý projekt podporuje.

Avšak vzdělávání rozvojového světa může mít i své negativní dopady. Odchod dětí z vesnických oblastí do měst a jejich odtržení od tradic a někdy i jazyka může z dlouhodobého hlediska poškodit celou oblast. Problémy západního stylu vzdělávání v rozvojových zemích názorně a poutavě ukazuje dokument Školitelé světa.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Veké množství dat o gramotnosti lze najít na stránkách UNESCO.
 • Zajímavý nápad na podporu rozšíření dostupnosti vzdělávání pro děti v Africe představuje projekt Kola pro Afriku.
 • Buď safe online je nevýdělečný, osvětový program pod záštitou MŠMT, který se zaměřuje na vzdělávání a prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu u dětí na základních školách. Volí formu interaktivní, živé besedy (workshopu), kde dětem na konkrétních příkladech z praxe názorně ukazuje, jak předcházet rizikům spojeným s používáním internetu a moderních technologií. Novinkou v roce 2020 je interaktivní online kurz, který mohou učitelé používat při výuce.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

 • 4.1 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky
 • 4.2 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání
 • 4.3 Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního
 • 4.4 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání
 • 4.5 Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti
 • 4.6 Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti
 • 4.7 Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji
 • 4. a Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny
 • 4. b Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech
 • 4. c Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít