Pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině

Válečný konflikt na Ukrajině připravil statisíce lidí o život a další miliony o domov a bezpečí. Pomoc těm, kteří zůstávají na Ukrajině i těm, kdo odešli za hranice země, se od samého začátku války stala každodenní součástí práce naší humanitární organizace. Její podoba se mění, stejně jako se mění potřeby lidí. Od akutní humanitární pomoci uprchlíkům či evakuace ohrožených lidí jsme postupně přešli k aktivitám dlouhodobějšího charakteru, jako jsou opravy infrastruktury či integrační aktivity. Jak dlouho ještě bude trvat válka na Ukrajině, nevíme. Jisté je jen to, že lidem zasaženým válkou budeme pomáhat ještě dlouhé měsíce a roky, protože následky války samy nezmizí.

Pomoc od začátku války

250

milionů korun zaslali naši dárci na pomoc lidem zasaženým válkou

313 000

lidí, kterým jsme pomohli na Ukrajině

10 529

dětí i dospělých se zapojilo do integračních aktivit v ČR

3 139

akcí a aktivit jsme uspořádali v ČR

Až do dubna 2024 pokračovala naše “zimní” pomoc, tedy opravy budov a distribuce humanitárních balíčků. Budeme se podílet na obnově infrastruktury ve východních oblastech Ukrajiny, půjde např. o opravy odpadů, hloubení studen, výstavba kanalizace, budeme i kontrolovat a analyzovat kvalitu vody. Ve spolupráci s dalšími pobočkami ADRA budeme distribuovat materiální pomoc a podporovat kolektivní centra. A jako vždy budeme připraveni reagovat, pokud nastane neočekávaná krize či mimořádná událost.

Druhý rok pomoci

Na Ukrajině jsme se zaměřili především na opravy infrastruktury a zajištění důstojných životních podmínek pro tzv. vnitřně vysídlené, tedy lidi, kteří museli opustit své domovy a zůstat na Ukrajině. Náhradní bydlení získali v tzv. “kolektivních centrech”, která se nachází v bezpečnějších zónách Ukrajiny. Až do června 2023 jsme podporovali 4 tato centra pro celkem 360 osob.

Po zkušenostech z první zimy, kdy se po útocích na infrastrukturu země ocitaly statisíce lidí bez elektřiny, a tím pádem i bez dodávek tepla, světla či pitné vody, jsme připravovali kolektivní centra na příchod zimy v průběhu celého roku 2023. Již v zimě jsme dodali kotle na tuhá paliva, dále jsme připojili oběhová čerpadla a akumulační nádrž, vyměnili potrubí, radiátory atd. Mimo kolektivní centra jsme se podíleli na opravách poničených domů (např. výměny oken a dveří). Dodali jsme 30 generátorů a 58 přímotopů – např. do dětského domova v Čynadijovu s 94 dětmi, ale i do dalších míst v Doněcké, Poltavská a Oděské oblasti.

Dále jsme se věnovali i opravám zničené infrastruktury. Instalovali jsme celkem 3 biologické čistírny odpadních vodBudujeme vrty na pitnou vodu a provádíme opravy kanalizací – například v obci Čynadijovo jsme zajistili vodu pro 2 000 osob, v obci Obava jsme vybudovali vrt a septik pro školku, kam dochází 52 dětí, totéž v obci Ardonovo pro školu se 141 žáky a na dalších místech. Celkem jsme dosud vyhloubili 5 vrtů na vodu.

Pomoc po zničení Kachovské přehrady

Směřování naší pomoci výrazně ovlivnilo červnové zničení Kachovské přehrady, která následně zaplavila rozsáhlá území. Lidi v oblasti, která už tak byla přímo zasažena válečným děním, tak postihla další rána. Do pomoci jsme se na místě zapojili zajištěním dodávek pitné vody a zařízení na filtraci. Například v obci Novolatovka jsme instalovali systém na úpravu vody, díky které získalo přístup k pitné vodě na 400 žáků místní školy a dále více než 300 osob se zdravotním handicapem a seniorů v obci. Dva vrty na vodu jsme vybudovali v obci Sofijivka. Jeden na technickou vodu o hloubce 100 metrů zajišťuje užitkovou vodu pro místní školu s cca 800 žáky a zaměstnanci. Druhý na pitnou vodu o hloubce 78 metrů zásobuje nezávadnou vodou na 6 000 lidí v Sofijivce. Celkem jsme po zničení Kachovky pomohli více než 12 000 osob.

Pomoc uprchlíkům v ČR

V Česku jsme v roce 2023 pomáhali opět zejména prostřednictvím našich dobrovolnických center. Zaměřili jsme se na integrační aktivity. Některé akce probíhaly pravidelně každý týden – například jazykové kurzy češtiny a angličtiny, či dětské kluby, předvánoční čas byl zase spojen s mikulášskými či vánočními besídkami s dárečky. Individuální psychologické poradenství bylo umožněno 30 ukrajinským rodinám v Liberci. To vše díky podpoře společnosti Amazon, která celkově za rok 2023 podpořila různým způsobem 848 dětí, jak ukrajinských, tak českých ze sociálně slabých rodin či jinak znevýhodněných.

Na 86 akcí pro 2 460 českých i ukrajinských dětí jsme proměnili finanční podporu Air Bank. Setkání probíhala po celý rok od jara do Vánoc a pořádaly se pravidelné každotýdenní jazykové kurzy, kreativní dílničky, dětské kluby, ale také děti zažily muzikoterapii a hipoterapii, vydaly se na výlety do ZOO, k Máchovu jezeru či na české hrady, prožily plavbu lodí po Vltavě nebo výletovaly po okolí daných měst. V několika městech proběhly příměstské tábory a sportovní akce. Zážitky na celý život si odnáší 1 484 českých a 976 ukrajinských dětí. Mnohé akce probíhaly společně pro děti z obou států a kultur, což je příležitost k multikulturní integraci a zážitkům. V několika městech se podařilo propojit i více generací najednou, a tak děti přinesly radost seniorům v lokálních domovech pro seniory.

PRVNÍ ROK POMOCI

Po začátku konfliktu jsme okamžitě reagovali a pomáhali především uprchlíkům na hranicích. Prioritou bylo zajištění základních životních potřeb – jídla, pití, přístřeší atd. Významnou částí naší práce byla i podpora našich kolegů z ADRA Ukrajina, kterým jsme pomáhali zajistit technické zázemí a nastavit efektivní mechanismus poskytování humanitární pomoci v nebývalém měřítku.

V průběhu týdnů a měsíců jsme přešli k zásobování materiálními věcmi (na Ukrajinu jsme během prvního roku dopravili 58 kamionů s celkem 1 000 tunami materiální pomoci) a k dlouhodobějším aktivitám (např. k realizaci vrtů pro zajištění pitné vody). Podíleli jsme se na evakuaci obyvatel z bombardovaných oblastí – naše vozy celkem převezly do bezpečí více než 15 000 lidí.

Začali jsme dlouhodobě podporovat tzv. „kolektivní centra“, která poskytují útočiště pro tzv. vnitřně vysídlené, tedy obyvatele, kteří opustili své domovy ve frontových oblastech, ale setrvávají na Ukrajině v bezpečnějších částech. Kromě zásobování materiální pomocí – potravinami i tzv. „non-food items“ (např. hygienické potřeby, přikrývky, powerbanky atd.) byly nezbytné i opravy a rekonstrukce budov. V zimním období se kvůli zničené infrastruktuře miliony lidí ocitly bez elektřiny, přístupu k pitné vodě či možnosti si zatopit. Pomáhali jsme proto s opravami domů (okna, dveře, izolace, topení), poskytli jsme generátory a přímotopy či zajišťovali přístup k pitné vodě.

300 000

lidí, kterým jsme pomohli

15 000

osob evakuovaných do bezpečí

232

milionů korun získáno na pomoc

1 000

tun materiální pomoci

 

pomoc v česku

Na českém území se naše dobrovolnická centra v prvních týdnech významně podílela na zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny. Během prvního roku přišlo na území ČR přes 500 000 uprchlíků z Ukrajiny, největší nápor byl v prvních dnech a týdnech po vypuknutí konfliktu. ADRA se zapojila do pomoci na nádražích a v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU) i poskytováním materiální pomoci. Zapojily se stovky našich dobrovolnic a dobrovolníků. Postupně jsme se pak zaměřili především na integrační aktivity pro nově příchozí – jazykové kurzy, poradenství i volnočasové aktivity pro děti. Pomáhali jsme ukrajinským ženám najít si bydlení i zaměstnání, zakládali jsme školky a podpůrné skupiny, pořádali jsme tábory, mikulášské besídky, komunitní setkávání a mnoho dalšího. Také jsme poskytovali i odbornou psychologickou pomoc, kterou využily zejména ukrajinské matky s dětmi.

Kromě dobrovolnických center se do integračních aktivit zapojilo i Oddělení globálního vzdělávání ADRA. Vypsalo speciální česko-ukrajinskou komiksovou soutěž Komiks bez hranic, věnovanou aktuálnímu dění na Ukrajině a tomu, jak ho vnímají děti. Vytvořili také časopis „Slovíčko“, který slouží jako pomůcka pro vyučující a podporuje a zlepšuje adaptaci ukrajinských žáků a žákyň do škol.

1 798

dobrovolnic a dobrovolníků zapojených do integračních aktivit

22 949

hodin věnovaných pomoci

9 188

uprchlíků zapojených do kurzů a aktivit

souvisí v aktualitách

Vaše pomoc je stále potřeba

Konec konfliktu na Ukrajině je v nedohlednu. Děkujeme, že se nestáváte lhostejnými a pomáháte s námi i nadále.

Zavřít