Už 8 dlouhých měsíců trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině jste již zaslali více než 103 000 000 Kč. Děkujeme! Kromě individuálních dárců a dárkyň ale naše poděkování směřuje i k firmám, se kterými spolupracujeme a které přispěly jak materiálně, tak finančně. I když bychom si moc přáli opak, nadále platí, že vaše pomoc je stále potřeba. Před námi a především před lidmi na Ukrajině je totiž zima, která bude z hlediska humanitární situace kritická. Jak budeme pomáhat v nadcházejících měsících, co vše se již povedlo a za co jsme vděční, zjistíte v dnešní aktualitě. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

pomoc adra v číslech

103

milionů korun vybráno ve sbírce

57

vypravených kamionů

8000

evakuovaných osob

1000

tun materiální pomoci

Pomoc v pravý čas

V uplynulých měsících jsme pokračovali v evakuacích obyvatelstva i dovážení materiální pomoci, začali jsme ale také poskytovat přímou finanční pomoc tzv. „vnitřním uprchlíkům“, tedy lidem, kteří museli opustit své domovy a hledat útočiště v bezpečnějších částech Ukrajiny. Díky prostředkům Evropské unie v programu „Humanitární pomoc a civilní ochrana EU“ jsme mohli nabídnout těmto lidem tzv. víceúčelovou peněžitou pomoc, která jim umožní nakoupit zboží dle vlastního uvážení a aktuálních potřeb. Že se jednalo o vhodnou formu pomoci a v pravý čas ilustrují příběhy těch, kterým prostředky putovaly. Přečíst si je můžete zde.

Pomoc v Česku

420

dětí si užilo prázdninové aktivity

534

osob se účastnilo komunitních setkání

875

lidí navštěvovalo jazykové kurzy

1843

lidí využilo poradenství

Aby se u nás (nejen) děti cítily dobře

Od začátku války přišlo do Česka téměř 400 000 lidí z Ukrajiny, převážně žen a dětí. Po prvotní pomoci dobrovolnických center ADRA, která vypomáhala s registracemi a celkově se zvládnutím uprchlické vlny, se naše pomoc posouvala více do oblasti integrace dětí a dospělých. Na ní se v tuto chvíli podílí 13 našich dobrovolnických center, která se snaží, aby se zde nově příchozí cítili lépe, téměř jako doma. Integrace je důležitá z dlouhodobého hlediska a podporuje samostatnost a soběstačnost uprchlíků. Organizujeme proto komunitní setkávání, jazykové kurzy, poradenství a mimoškolní aktivity. Integrační aktivity můžeme realizovat díky finanční podpoře Nadace Jistota KB a Ministerstva vnitra ČR.

Záleží nám na tom, aby se děti, které přichází do České republiky z válkou zmítané země, co nejdříve cítily dobře. Zajišťujeme pro ně proto volnočasové aktivity (sportovní, pohybové, hudební kroužky, kreativní dílny, dětské kluby). Díky podpoře Air Bank proběhly i prázdninové aktivity, kdy ukrajinské děti mohly na výletech poznat naši zemi, navštívily ZOO, bazény či docházely na příměstské tábory. Děti si tak po všech vypjatých situacích a často otřesných zážitcích mohly užít alespoň trochu bezstarostné prázdniny. K začátku školního roku pak s námi společnost AMAZON obdarovala 1000 ukrajinských dětí batohem, který byl vybaven školními pomůckami. Věříme, že se dětem ve škole bude líbit a dařit.

K čemu jsou dobré jazykové kurzy určitě nemusíme dlouze vysvětlovat. Ty, které organizuje ADRA, jsou vedeny odborně proškolenými lektory, kteří absolvovali metodický kurz „Jak učit cizince česky“. ADRA dobrovolníci a dobrovolnice pak pomáhají s trénováním českého jazyka a navazují přátelské vztahy. Nedílnou součástí integrace a adaptace je také informační a konzultační podpora. Poradenství se týká především sociálního a materiálního zabezpečení. ADRA pomáhá v oblastech hledání bydlení, zaměstnání, registrace u lékaře, do škol, orientace ve městě, dostupnost MHD a podobně.

Česká republika mi poskytla ochranu před válkou. Děkuji české vládě a lidem za jejich laskavost a štědrost. Brno se stalo mým domovem.
– účastnice jazykového kurzu Juliya

Jak naše kurzy usnadňují nově příchozím jejich život v Česku si můžete přečíst ve fotogalerii níže.  Jedná se o vzkazy psané přímo účastnicemi a účastníky jazykových kurzů. Je krásné vidět, že plní svůj účel a účastníci už jsou schopni se dorozumět česky, ale především, že naše práce má smysl a lidé, kterým i díky vám pomáháme, si této pomoci velmi váží.

V neposlední řadě se snažíme, aby se lidé, kteří museli opustit své domovy, u nás v Česku cítili přijímáni a mohli využít své schopnosti, znalosti a dovednosti. Ačkoli v posledních měsících začínají zaznívat hlasy kritizující pomoc lidem z Ukrajiny, věříme, že jako celek je naše společnost otevřená, lidé jsou empatičtí a chápou, čím si lidé hledající bezpečí v naší zemi museli projít. Uprchlíci nejsou pro Českou republiku hrozbou, ale příležitostí. Jako členové Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR proto podporujeme kampaň „Začít společně“ na podporu integrace  která upozorňuje na pozitivní aspekty migrace a podporuje různé možnosti integrace.

Zima přináší další výzvy

Nejen v Česku, ale i na Ukrajině se začíná pomalu ochlazovat. Lidem, kteří zůstali ve válečných oblastech i těm, kteří se uchýlili do bezpečnějších částí Ukrajiny, to komplikuje už tak těžkou situaci. V následujících měsících se budou muset vypořádat s velmi nízkými teplotami, které leckdy klesají až k -20 °C. Kvůli bombardování byly tisíce domů na Ukrajině poničeny, leckdy chybí okna či dveře, což může mít v zimních měsících fatální následky. ADRA Česká republika ve spolupráci s ADRA Ukrajina a ADRA International bude proto pomáhat místním lidem, aby zvládli nadcházející zimu co nejlépe. Finančně například podpoříme právě opravy topení, oken a dveří. Tímto způsobem pomůžeme 1540 lidem, tzn. 530 rodinám v oblastech v okolí Kyjeva. Budeme pokračovat i v materiální a další humanitární pomoci, podle toho, co bude právě nejvíce potřeba. Děkujeme, že i nadále nejste lhostejní a jste tu s námi pro druhé.

Držím jim všem palce, nechtěl bych být na jejich místě. Musíme pomáhat.
– dárce Zdeněk

pomozte lidem přečkat zimu

Pomoci lidem na Ukrajině překonat nadcházející měsíce můžete například prostřednictvím našeho ADRA Dárku. Zakoupením humanitárního balíčku za 1000 Kč pomůžete zajistit lidem jejich základní životní potřeby – potraviny, teplé oblečení, deky, ale třeba i opravy topení, oken či dveří, které byly ve válce zničeny. Děkujeme, že pomáháte s námi.