Umění pomáhá. Nejen zlepšit náladu a pohladit po duši, ale někdy i zachraňovat životy. Na podporu naší sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině jsme v uplynulých třech měsících od vypuknutí války ve spolupráci s našimi dlouhodobými i novými partnery uspořádali hned několik benefičních akcí. Celkem se jejich prostřednictvím podařilo dosud vybrat 299 488 korun. Kdo jsou organizace a umělci, kteří tímto způsobem podpořili zasažené konfliktem na Ukrajině?

V březnu proběhly dvě benefiční akce, které pod názvem „Umělci pro Ukrajinu“ pod naší záštitou zorganizovala Národní galerie Praha. První z nich, komorní koncert umělců Tarase Voloshchuka a Mahana Esfahani, se uskutečnil v klášteře sv. Anežky České. Druhá akce ve Veletržním paláci byla kombinovaným večerem plným tance, hudby i akrobacie a vystoupila na ní řada známých umělců a souborů, například Pavel Šporcl, Zea či Losers Cirque Company. Dohromady se na akcích podařilo ve prospěch naší sbírky vybrat 89 374 Kč.

Věříme, že tímto krokem pomůžeme alespoň někomu snáze překonávat traumata z války.
– generální ředitelka NGP Alicja Knast

V dubnu jsme pokračovali další benefiční hudební událostí. S nápadem na její uspořádání přišel náš dlouhodobý partner, Měřící technika Morava. S podporou Janáčkovy akademie múzických umění připravili koncert s názvem Obětem války. Kromě vybraných prostředků (díky akci se podařilo získat 58 200 Kč) nás velice těší, že koncertu se jako posluchači zúčastnili i ukrajinští uprchlíci, kteří tak mohli alespoň na chvíli zapomenout a načerpat novou sílu pro duši.

Dvacáté výročí od svého založení propojila s benefiční akcí Fakulta informačních technologií VUT Brno. Ke společné snaze se přidala i Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na několika místech fakulty rozmístila kasičky, do kterých mohou návštěvníci a návštěvnice darovat hotovost a podpořit tak naši sbírku. Kasičky zde budou umístěny až do konce listopadu. K dárcovství a podpoře humanitární pomoci inspiruje své posluchače i folkový zpěvák Slávek Maděra  na své jarní koncertní šňůře. Celkový výtěžek se dozvíme na koncertě 4. 6. v Mladé Boleslavi, kam jste i vy srdečně zváni. Proběhne od 18 hodin v Městském paláci Templ.

Prozatím poslední velkou benefiční akcí bylo počátkem května divadelní představení ve Vinohradském divadle. Své zaměstnance a obchodní partnery na ně pozvala společnost Istar. Návštěvníci a návštěvnice hry Provaz o jednom konci přispěli celkem částkou 149 514 Kč.

Děkujeme všem, kdo se do benefičních představení zapojili, ať již na straně účinkujících, pořadatelů či diváků. Vážíme si vaší podpory a solidarity s těmi, kterým byly tyto akce určeny – s muži, ženami a dětmi, do jejichž životů drtivě zasáhla válka na Ukrajině.

Vaše pomoc je stále potřeba

Vaše peníze proměníme ve smysluplnou pomoc. V tuto chvíli využíváme finanční prostředky například na nákup paliv pro evakuace i pro nákup potravin a další humanitární pomoci.