Jak učit o válce v souvislostech?

Válka na Ukrajině a její důsledky otevírají mnoho témat souvisejících s globálním rozvojovým vzděláváním a pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží, představují nové výzvy. Témata, jako je migrace, dezinformace a propaganda, multikulturní výchova, ale i samotný válečný konflikt na Ukrajině a jeho dopad na civilní obyvatele, jsou v těchto dnech navýsost aktuální a je třeba jim i ve třídách a dalších dětských kolektivech věnovat pozornost.

Abychom pedagogům orientaci v těchto tématech usnadnili, vybrali jsme z našich již hotových lekcí témata, která jsou nyní aktuální. Upozorňujeme, že nejsou připravovaná na míru současné situaci – lze si z nich však vybrat jednotlivé aktivity, které se budou hodit do výuky. Všechny lekce jsou zdarma ke stažení.
Věříme, že naše materiály pomohou se v tématech války a migrační vlny zorientovat a ve třídách i v dalších kolektivech se podaří tato témata otevřít, pracovat s nimi, diskutovat o nich a porozumět jim.


Lekce pro MŠ

V lekcích pro mateřské školy se nevěnujeme přímo migraci, ale otevíráme se žáky témata rovnosti, tolerance, odlišností, což je v dnešní době nesmírně důležité. Lekce vznikly již v roce 2020, ale věříme, že vybrané aktivity mohou být užitečné i v současné situaci.

1. lekce o chudobě – příběh šneka, který přijde o domeček, otevírá témata chudoby, odlišnosti a domova

10. lekce o nerovnostech – na pohádce o včelách najdete mnoho paralel ke dnešní situaci – rozměr nerovnosti a pomoci druhým

16. lekce o míru a spravedlivých institucích – o pravidlech a proč je důležité je dodržovat

17. lekce o partnerství – jak důležité je v těžkých časech spolupracovat

Lekce pro 2. stupeň ZŠ

Lekce pro druhý stupeň základní školy vznikly už v roce 2019. Vybrali jsme pro vás tři lekce, které se tematicky hodí k současné situaci.

10. lekce o nerovnostech – obecně o globálních nerovnostech a rozdílné životní úrovni ve světě

16. lekce o míru a spravedlivých institucích – o základních lidských právech

17. lekce o partnerství – o mezinárodní spolupráci při řešení problémů

Můžete využít i naše krátká videa:

16. Mír, spravedlnost a silné instituce

17. Partnerství ke splnění cílů

Lekce pro SŠ – Migrace je cesta

V naší metodické příručce pro výuku o globálních souvislostech pro SŠ najdete jednu lekci zaměřenou přímo na migraci.

Využití komiksů ve výuce

V komiksové soutěži se mnoho účastníků věnuje tématům souvisejícím se současnou situací. Můžete je využít ve výuce jako pomocníky k otevření tématu.

Lukáš Brousil: Ordinace v rozbořené zahradě
 

 

 

Viola Sedláčková: Realita

Adéla Koubová: (Ne)lidskost

Magdalena Tršová: Svoboda a život

Adam Fábik: Tak kdo?

Tipy od dalších organizací

Doporučujeme také následující rozcestníky a webové stránky dalších organizací, které se aktuálním tématům věnují.

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině

Rozcestník tematických materiálů na webu Samet na školách

Skvěle zpracovaná aktuální témata od projektu Jeden svět na školách

Shrnutí tipů, jak mluvit s dětmi o válce, a tematické výukové materiály od organizace NaZemi

Podrobně zpracované odpovědi na otázky ohledně vzdělávání ukrajinských dětí v České republice organizace Meta

Zdroje informací k válce na Ukrajině na webu Sedmé generace

Pracovní listy v ukrajinštině na webu ČT edu

Automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou, který vyvinuli vědci z MFF UK