Potraviny a hygienické balíčky pro 39 000 lidí na Ukrajině, 450 tun humanitární pomoci2548 lidí evakuovaných z válečných zón. Dalších 56 000 osob podpořených v Česku za pomoci 2275 dobrovolnic a dobrovolníků. Taková je bilance naší humanitární organizace ADRA tři měsíce po vypuknutí války na Ukrajině. Ve veřejné sbírce SOS ADRA – Pomoc Ukrajině jsme dosud vybrali 89 milionů korun, k tomu dárci věnovali materiální pomoc v hodnotě dalších 30 milionů korun. Jedná se tak o druhou nejvyšší sbírku za třicetiletou historii organizace ADRA. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Za každým uvedeným číslem se skrývá příběh člověka, kterému jsme díky podpoře dárců a dárkyň i nasazení našich týmů mohli pomoci. Někdy poskytnutím základních potřeb, jako jsou potraviny či léky, jindy pomocnou rukou při cestě z rodné země do neznáma. V mnoha případech jsme bez nadsázky zachránili lidem holý život, když je naše evakuační týmy dopravily z válečných zón do bezpečí. Ačkoli jsme zvyklí pomáhat při válečných konfliktech a přírodních katastrofách, invaze na Ukrajině nás velice zasáhla a zároveň je pro nás jako organizaci velkou výzvou. Vážím si práce a obětavosti všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň i dobrovolníků, stejně jako obrovské vlny solidarity ze strany obyvatel České republiky.
– Radomír Špinka, ředitel ADRA ČR

jak pomáháme na ukrajině

Na Ukrajině se zaměřujeme zejména na materiální pomoc a evakuaci lidí z bombardovaných měst. Úzce spolupracujeme s místní pobočkou ADRA Ukrajina, které jsme na začátku poskytli metodickou i materiální podporupomohli se zajištěním logistiky. Jaká byla v té době situace na místě a jaká byla naše role si můžete přečíst v rozhovoru se členy našeho krizového týmu. Nyní týmy ADRA Ukrajina na místě distribuují humanitární pomoc zasílanou kamiony z ČR. Pomocí dopravních prostředků, zakoupených a podporovaných ze sbírky ADRA ČR, pak evakuují lidi do bezpečí.

Řada lidí na Ukrajině žije již několik týdnů ve sklepech či krytech, nemají přístup k potravinám, často ani k pitné vodě. Naši kolegové z ADRA Ukrajina proto každý den vyráží s dodávkami do míst postižených konfliktem, aby mohli lidi zásobovat a podpořit v těchto nelehkých časech. Často se setkávají s nedalekými výbuchy a střelbou, někdy musí cestu odložit nebo přesměrovat, protože je zastaví armáda s tím, že dál je to příliš nebezpečné.
– Zbyněk Wojkovski, vedoucí Oddělení zahraničních projektů ADRA

Shrnuto řečí čísel: česká ADRA za tři měsíce dopravila na Ukrajinu 25 kamionů humanitární pomoci, od matrací a spacáků, přes trvanlivé potraviny a vodu až po drogerii. Celkem se jednalo o 720 palet a 98 kartonů o celkovém objemu 450 tun. Potravinová pomoc a hygienické balíčky byly poskytnuty celkem 38 851 lidem. Dále byly vypraveny 2 dodávky se zdravotnickým materiálem. Firemní partneři darovali na Ukrajinu zboží v celkové hodnotě 25 milionů korun, další pomoc byla hrazena z prostředků sbírky. Z těch bylo také zakoupeno 9 minibusů a 1 autobus. Naložené humanitární pomocí míří do válkou zasažených oblastí, na cestu zpět se pak zaplní evakuovanými lidmi. Celkem se tak zatím podařilo odvézt do bezpečí 2548 osob.

Pomoc na Ukrajině

25

kamionů s humanitární pomocí jsme vypravili z ČR

450

tun materiální pomoci jsme dopravili na Ukrajinu

2548

osob se nám podařilo evakuovat do bezpečí

39 000

lidí obdrželo potravinovou pomoc a hygienické balíčky

jak pomáháme v česku

Kvůli dnes již statisícům lidí prchajících před válkou do Česka se v nebývalé míře zapojují i dobrovolnická centra ADRA, která se běžně přímé humanitární pomoci nevěnují. Od samého začátku konfliktu koordinují dobrovolníky a dobrovolnice na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině, pomáhají na nádražích a poskytují materiální i psychosociální pomoc. V posledních týdnech se zaměřují na dlouhodobé aktivity, směřující k integraci nově příchozích do české společnosti: od organizace kurzů češtiny, přes akce pro ukrajinské rodiče a děti až po zakládání dětských skupin či poradenství.

Chtěl bych moc poděkovat našim dobrovolnickým centrům a všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří s námi pomáhají. Všichni dokázali velice rychle zareagovat a začít pomáhat, kde bylo zrovna potřeba, mnoho z nich pomáhá dodnes. Prosím, vydržte i nadále, dobrovolníky stále nutně potřebujeme.
– Petr Adamus, vedoucí dobrovolnictví ADRA

Celkem se do pomoci uprchlíkům zapojilo 2275 dobrovolnic a dobrovolníků. Přes 22 000 uprchlíků obdrželo materiální pomoc (např. oblečení, potraviny, drogerii, nábytek atd.), téměř 1400 se jich zapojilo do kurzů a dalších akcí a celkem měly aktivity dobrovolnických center dopad na 56 000 osob. Firemní dárci poskytli materiální pomoc v hodnotě 5 milionů korun.

Pomoc v Česku

2275

dobrovolnic a dobrovolníků pomáhá s námi

1400

nově příchozích se zapojilo do našich akcí a kurzů

22 000

uprchlíků v Česku obdrželo materiální pomoc

55000

osob jsme celkem podpořili v rámci všech aktivit v ČR

Stále potřebujeme dobrovolnice a dobrovolníky

Pokud máte zájem pomáhat ukrajinským uprchlíkům, aktuálně nové dobrovolníky a dobrovolnice potřebují naše centra ve Frýdku-Místku, Praze, Ostravě, Klatovech a v Plzni, a to i na krátkodobé dobrovolnictví.