V posledních letech se slovo „uprchlík“ začalo v médiích i našich běžných rozhovorech objevovat ve vyšší míře než v předcházejících dekádách. Nejprve v souvislosti s tzv. „migrační krizí“ v roce 2015, kdy do Evropy dorazilo nebývalé množství lidí s nadějí, že zde najdou lepší život než ten, který by je čekal v zemích, kde se narodili. V posledních dvou letech si pak slovo uprchlík spojujeme zejména s lidmi, kteří opustili své domovy v důsledku konfliktu na Ukrajině a našli útočiště u nás v České republice. Slovo uprchlík najdete také téměř v každé projektové žádosti Adry, ve kterých popisujeme, kde a jak pomáháme lidem v nouzi. Pomoc uprchlíkům se jimi táhne jako červená nit, protože právě uprchlíci patří často mezi nejzranitelnější členy společnosti, kteří leckdy přišli o vše a odešli bez nadsázky s holýma rukama. Dnes si připomínáme Světový den uprchlíků. Kdo to vlastně je? Kolik se jich ve světě nachází? A jak jim ADRA pomáhá?  O tom všem v dnešním článku.

Fakta o uprchlících

Podle definice UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) je uprchlíkem nuceně vysídlená osoba, která opustila svůj domov či vlast v důsledku pronásledování, násilí či porušování lidských práv. Na světě se nyní nachází více než 117 milionů uprchlíků, o 8 % více než v roce předchozím. Nucené vysidlování po celém světě má přetrvávající a rostoucí povahu – tento trend se projevuje již 12 let. 47 milionů z uprchlíků jsou děti, 2 miliony z nich se jako uprchlíci již narodili. Více než polovinu (68,3 milionu) tvoří tzv. „vnitřní uprchlíci“, tedy ti, kteří opustili svůj domov, ale zůstávají ve své původní zemi. 75 % všech uprchlíků pak hostí nízkopříjmové či středněpříjmové země.

uprchlictví v číslech

117

milionů uprchlíků po celém světě

68

milionů z toho vnitřně vysídlených

47

milionů dětí

2

miliony dětí se jako uprchlíci narodily

Kde a jak pomáháme uprchlíkům ve světě

Jak jsme zmínili v úvodu, pomoc uprchlíkům tvoři významnou součást naší práce. Tito lidé žijí často v nevhodných hygienických a sociálních podmínkách. Děti přerušují vzdělávání a dospělí těžce hledají novou práci, často se ocitají zcela bez zdrojů obživy. Setkávají se s jazykovou, kulturní i společenskou odlišností a izolací, hostující komunita uprchlíky často odmítá. V rámci našich zahraničních projektů působíme ve spolupráci s místními pobočkami ADRA přímo na místě. V letošním roce pomáháme uprchlíkům například v Moldavsku, Peru, Ekvádoru, Myanmaru, Sýrii, Burkině Faso, Nigeru, ale i na Ukrajině.

Poskytujeme humanitární pomoc, kde jde v první řadě o to zajistit základní životní potřeby lidí (jídlo, přístup k vodě, obydlí). Tuto akutní pomoc letos poskytujeme například v Myanmaru, kde lidem distribuujeme potravinové poukázky. Snažíme se ale především zajistit dlouhodobě udržitelnou pomoc – pomoci lidem najít zdroje obživy, poskytnout dětem vzdělání, vybudovat potřebnou infrastrukturu atd. Vždy přitom myslíme také na hostitelskou komunitu, abychom mírnili napětí mezi původními obyvateli a nově příchozími. V Nigeru, kde působíme dlouhodobě, budujeme školy pro místní i uprchlíky a podporujeme vzdělávací programy, aby si mladí lidé mohli založit vlastní živnost. V Moldavsku nabízíme uprchlíkům z Ukrajiny rekvalifikační kurzy i mikrogranty na rozjezd podnikání. Kde je to možné, snažíme se lidem pomoci vrátit zpět do jejich domovů.

Pomoc v česku

V posledních dvou letech se významně angažujeme i v pomoci těm, kdo odešli v důsledku války z Ukrajiny. Po urgentní pomoci v prvních měsících se spotupně zaměřujeme především na integrační aktivity. Významným prvkem je podpora zaměstnávání, která má pozitivní dopad nejen na soběstačnost, ale i jazykovou a sociální integraci. V současnosti zaměstnáváme 40 – 50 osob z Ukrajiny.

příběhy pomoci

Paní Marta, které je nyní 44 let, přijela do Česka se svou dcerou, která se na začátku války léčila s akutní leukémií. V léčbě se podařilo pokračovat i zde, ve FN Motol. “Máme velikou radost, dcerka paní Marty je již vyléčena a plně se zapojila do české školy, má zde kamarádky a daří se jí dobře,” přibližuje nám příběh Barbora Bezděkovská, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Praha. “Odchod z Ukrajiny byl pro paní Martu extrémně náročný, byla na vše sama, manžela nepustili přes hranice. Ještě asi půl roku ze začátku pobytu v ČR měla traumatické projevy v podobě ochrnutí svalů na jedné polovině obličeje. Postupně s uklidněním, nabytím pocitu bezpečí a po příjezdu manžela se jí začalo dařit lépe, dobře se vyvíjel i stav dcery a Martě se hybnost svalů vrátila. Stále se snaží být v klidu a vyhýbat se zbytečnému stresu.”

Paní Marta pracuje nyní jako zaměstnankyně ADRA obchodu a vítá možnost zaměstnání, sociální a jazykové integrace. Je vděčná za možnost začlenění do české společnosti, kde se i díky práci v obchodu více setkává a seznamuje s místními. “Zároveň je pro nás důležitým článkem při setkávání s ukrajinskými uprchlíky, kteří do charitativního ADRA obchodu také přicházejí nakupovat. Marta jim rozumí a vždy ráda pomůže a poradí, což je velmi příjemné pro zákazníky, ale také pro ni samotnou, když může pomoci svým krajanům,” dodává Barbora Bezděkovská, vedoucí ADRA Praha.

Paní Galyna (62 let) uprchla před válkou se svojí 10letou vnučkou, kterou má ve své péči kvůli úmrtí své dcery. Do Chomutova přišla díky zázemí, které zde v začátku mohla mít, bydlí tu ještě její druhá starší vnučka. Obrátila se na ADRA Chomutov o pomoc. Začala pracovat v ADRA obchodě a nyní sama vede sociální šatník. “Mezi klienty šatníku, ale i v našem týmu je velmi oblíbená díky své srdečné povaze,” představuje Galynu Pavla Szanyová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Chomutov. „Je pro nás neskutečným přínosem, jak po stránce zaměstnance, tak po stránce lidské.” Galyna říká, že v Adře našla svoji druhou rodinu. “My si přejeme, aby to tak zůstalo, co nejdéle. Zpátky totiž se nemá Galina kam vracet, “ dodává paní Pavla.

projekty podpořili

Výše zmiňované projekty v Myanmaru (Pomoc rodinám zasaženým krizí v Severním Šanu), Nigeru (Rozvoj vzdělání a možností obživy pro zranitelné skupiny v Nigeru) a Moldavsku (Zajištění potřeb nejzranitelnějších místních obyvatel a uprchlíků v Moldavsku II.) jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Děkujeme za podporu také našim dalším donorům, IOM a Nadace EP Corporate Group, i individuálním dárcům, že můžeme uprchlíkům v různých koutech světa pomáhat.