Myanmar

Pomoc rodinám zasaženým krizí v Severním Šanu

Kdy

2024

Co

Poskytneme komplexní podporu rodinám postiženým krizí v Myanmaru od potravinové pomoci po podporu vzdělávání.

Kde

Myanmar, Severní Šan

Proč pomáháme právě v Myanmaru

Po vojenském převratu v roce 2021 se země propadla do hluboké politické i humanitární krize, která zasáhla miliony lidí. Ozbrojené události vedly k přesídlení stovek tisíc lidí a vážně ovlivnily možnosti jejich živobytí a přístup k základním službám. Mezi hlavní problémy patří nedostatek potravin, omezený přístup k nezávadné vodě, hygienickému vybavení i nedostatečný přístup ke vzdělání. Uzavření škol i nedostatek vzdělávacích materiálů vede k tomu, že čím dál více dětí se ocitá mimo vzdělávací systém. Náš projekt se snaží tyto problémy řešit zlepšením přístupu k vzdělání, poskytnutím potravinové pomoci a ochranou pro ty nejzranitelnější členy společnosti.

Komu a jak pomůžeme

V Myanmaru působíme v oblasti Severního Šanu, konkrétně v 10 vesnických obvodech, kde žije přes 4 200 lidí. Spolupracujeme s místní organizací Lan Latt Women, jejíž pomoc je klíčová jak kvůli znalosti prostředí a potřeb příjemců pomoci, tak kvůli omezeným možnostem cestování zahraničních pracovníků. Rodiny se potýkají s dopady trvající krize, která ovlivňuje jejich obživu a přístup k základním službám. Až 59 % domácností se musí vyrovnávat s nedostatkem potravin. Zranitelným rodinám proto poskytneme prostředky na nákup potravin a přednostně přitom podpoříme domácnosti se zdravotně postiženými členy, těhotné či kojící ženy a malé děti. Prioritně podpoříme také vnitřně vysídlené rodiny, které se ocitly zcela bez zdrojů příjmu. Podpoříme návrat dětí do škol a pomůžeme vytvořit pro ně bezpečné vzdělávací prostředí. Kvůli prevenci šíření chorob uskutečníme osvětovou kampaň v oblasti hygieny a poskytneme i nezbytné hygienické vybavení.

Co chystáme

  • na základě konzultací s komunitou identifikujeme 300 zranitelných domácností (celkem asi 1600 osob), kterým poskytneme finanční prostředky na nákup potravin na dobu 2 měsíců
  • zlepšíme přístup k hygieně a sanitaci – 340 rodinám poskytneme hygienické balíčky (např. mýdlo, zubní kartáčky, dámské vložky atd.) a zajistíme také osvětu v oblasti hygieny pro více než 1 500 osob
  • zlepšíme vzdělávací prostředí a vytvoříme podmínky pro lepší výsledky ve vzdělávání pro 1000 dětí v 17 komunitních školách, které pomůžeme zrekonstruovat a vybavit, včetně nutného hygienického zázemí, ale i učebních pomůcek

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 161. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Souvisí v aktualitách

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít