Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Komiksová soutěž se rozlétla po Evropě

Věděli jste, že umění a kreativita podporuje otevřenou mysl a kritické myšlení? My v Adře to díky pěti ročníkům Komiksové soutěže ADRA dobře víme. Nechtěli jsme si to nechat pro sebe a myšlenku rozšířit dále do světa. Tak vznikl projekt Talking Bubbles ve spolupráci s partnery ze tří evropských zemí.  

Cílem projektu bylo motivovat mladé lidi, aby využívali komiks k vyjádření svých názorů na témata jako změna klimatu, migrace nebo rovnost pohlaví. Chtěli jsme v autorech probudit aktivní občanství, které se projevuje například právě vyjádřením svého názoru skrze umění.  

Díky organizaci komiksové soutěže ve čtyřech evropských zemích se podařilo propojit mladé autory, kterým nejsou lhostejná témata spojená s udržitelným rozvojem a umožnili jsme jim společně o tématech diskutovat a tvořit. Pět vítězů z každé země se totiž zúčastnilo kreativního setkání v Portugalsku, kde vznikla další výstava komiksů na témata Cílů udržitelného rozvoje. Prostřednictvím populárního formátu komiksů chceme na témata dále upozorňovat i širokou veřejnost. 

Věříme, že komiks je silným nástrojem pro práci s mládeží. Proto vytváříme podpůrné materiály, které pomohou učitelům a dalším pracovníkům s mládeží komiks aktivně využívat.  

Projekt proběhl v letech 2021 až 2022 v konsorciu čtyř partnerů ADRA Česká republika, ADRA Portugalsko, ADRA SlovinskoFundacja Twiga z Polska díky finanční podpoře Evropské unie.

Komiksová soutěž

Zavřít