Na sklonku července proběhl v portugalském přírodním parku Sesimbra letní kemp, kterého se zúčastnilo 19 vítězů národních kol komiksové soutěže (kategorie 15+) ze čtyř zemí – Česka, Polska, Slovinska a Portugalska. 22 měsíců dlouhý projekt „Talking Bubbles – International Comics Competition“, v rámci něhož se kemp konal, zaštiťuje ADRA Česká republika společně s ADRA Portugal, ADRA SlovenijaFundacja Twiga.

Proč Talking Bubbles?

Cílem projektu je podpořit mladé lidí v tom, aby kriticky přemýšleli o globálních výzvách a vyjádřili své názory a postoje k nim skrze komiksy. Nejde jen o teoretické znalosti globálních výzev, ale také o aktivní postoj k jejich řešení, a stejně tak i o uměleckou složku samotných komiksů.

Kemp nabitý aktivitami

Celý kemp probíhal v angličtině. 18 účastnic a 1 účastník absolvovali několik edukativních, participativních workshopů, které pokrývaly zásadní témata OSN agendy – klimatická změna, nerovnosti, migrace. Tato část byla doplněna sledováním dokumentů a společnými besedami. Paralelně byly organizovány i semináře, v rámci nichž se účastníci zdokonalovali v technice tvorby komiksů a vytvářeli nová díla reagující na cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Čas věnovaný intelektuální práci byl kompenzován časem pro zábavu. Účastníci prohlubovali své přátelské vazby během výletů do Lisabonu či nedaleké obce Sesimbra. V samotném areálu Sesimbra Natura Park pak měli možnost věnovat se aktivitám jako jízda na kanoích nebo lezení na lanových překážkách.

Jedna z hlavních tváří projektu, Paulina Zając reprezentující organizaci Fundacja Twiga, okomentovala úspěšně dokončený kemp následovně:

„Tento kemp byl úžasným dobrodružstvím podporujícím vzdělávání a inkluzi na mnoha úrovních. Nejde jen o to, že účastníci nabyli nové vědomosti. Účastníci si zformovali a vyměňovali názory, díky čemuž dosáhli hlubšího porozumění cílům udržitelného rozvoje. Nové úžasné komiksy zachycují tento dynamický proces i jedinečnost autorů. Kreativita, tvůrčí nespoutanost a implicitní oslava multikulturalismu – tyto emoce charakterizovaly celou akci. A harmonické okolí Sesimbra Natura Parku inspiraci jenom umocnilo.“

A co dál?

Projekt nyní vstupuje do své závěrečné fáze. Po kempu bude následovat tvorba e-learningového obsahu pro učitele a vernisáž. E-learning ukáže učitelům, jak mohou propojit globální témata s tvorbou komiksů. V rámci vernisáže budou prezentována díla, která byla vytvořena během kempu. Bližší informace již brzy zveřejníme.

Kompletní přehled informací o projektu naleznete na www.talking-bubbles.eu.

Projekt je financován z programu Erasmus+ – klíčová akce 2: Strategická partnerství (Partnerství pro kreativitu).