Projekt „Talking Bubbles – International Comics Competition“ vás srdečně zve na vernisáž mezinárodní komiksové výstavy, která se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 17 hodin v Kampusu Hybernská v Praze.

 

Na co se můžete těšit?

Budete si moci prohlédnout jedinečná komiksová díla mladých účastníků projektu Talking Bubbles, která vznikla v rámci letošní mezinárodní soutěže i během komiksového summer campu v Portugalsku, o kterém jsme již psali ZDE.

Nebude chybět ani panelová diskuse na téma udržitelného rozvoje a aktivizace mladých lidí nebo rozhovor s jednou z českých účastnic projektu.

 

O projektu Talking Bubbles

22 měsíců dlouhý projekt „Talking Bubbles – International Comics Competition“ zaštiťuje ADRA Česká republika společně s ADRA PortugalADRA Slovenija a Fundacja Twiga. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+.

Cílem projektu je podpořit mladé lidí ze čtyř evropských zemí v tom, aby kriticky přemýšleli o globálních výzvách a vyjádřili své názory a postoje k nim skrze komiksy. Nejde jen o teoretické znalosti globálních výzev, ale také o aktivní postoj k jejich řešení, a stejně tak i o uměleckou složku samotných komiksů.

Projekt pomohl účastníkům a účastnicím objevit jejich vlastní potenciál a povzbudit je k tomu, aby se oni sami stali iniciátory pozitivních změn. Nesoustředil se jen na mládež, ale i na učitele. V rámci projektu bylo uspořádáno mnoho aktivit – ať už šlo o národní kola komiksových soutěží zaměřených na cíle udržitelného rozvoje (SDGs), tvorbu e-learningových materiálů nebo již zmíněný mezinárodní summer camp v Portugalsku.

 

Proč právě komiks?

Umění a kreativita podporují otevřenou mysl a kritické myšlení. Proto projekt Talking Bubbles pomáhá mladým lidem vyjádřit svůj názor na globální témata, jako je změna klimatu, migrace nebo rovnost pohlaví, prostřednictvím tvorby komiksů. Zároveň tato atraktivní forma pomáhá efektivně oslovit v oblasti globálních témat i širokou veřejnost.