K dříve vytvořeným virtuálním komiksovým výstavám Odpovědná výroba a spotřeba a Nerovnosti mezi námi nově přibyla výstava na téma KLIMATICKÁ ZMĚNA.

Výstava opět vychází z komiksů zaslaných do Komiksové soutěže ADRA a věnuje se tématům Cílů udržitelného rozvoje konkrétně Klimatické změně, respektive Klimatickým opatřením. Výstava je zpracována v Prezi, což „návštěvníkům“ umožňuje podívat se na všechna díla z mnohem větší blízkosti, než by umožňovala běžná prezentace.

Výstava je doplněna nejen o obecné informace týkající se klimatické změny, součástí jsou rovněž metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky. Přiložená lekce je vhodná pro žáky 6.–9. tříd a je koncipována na jednu vyučovací hodinu (45 až 55 minut na základě zvolené evokace).

Výstavu Klimatická změna si stejně jako výstavy přechozí můžete vypůjčit do vaší školy nebo knihovny! Výstavy zasíláme poštou zdarma a doba zapůjčení je přibližně jeden měsíc. Pro domluvu termínu zapůjčení či více informací kontaktujte Janu Podlešákovou (jana.podlesakova@adra.cz, +420 733 169 638).

Zaujali Vás komiksy? Máte v okolí šikovné děvčata a chlapce, kteří se zajímají o problematiku udržitelného rozvoje (respektive SDGs)? Někoho, kdo má chuť svůj názor vyjádřit pomocí komiksového díla? Neváhejte a řekněte jim o Komiksové soutěži ADRA 2024, která vypukne 1. června. Více o soutěži včetně pravidel na WWW.KOMIKSOVASOUTEZ.CZ.