Ve dnech 22.–24. listopadu 2022 se otázce v nadpisu článku věnoval Festival globálního vzdělávání v rámci mezinárodního Týdne globálního vzdělávání pro pedagogy, studenty i veřejnost.

Letošní již 9. ročník byl zaměřen prakticky – jak žít udržitelně každý den, ale i pedagogicky – jak zařazovat toto aktuální téma do výuky. Workshopy se věnovaly např. způsobům motivace žáků k výuce o globální udržitelnosti nebo konceptu nerůstu.

Doprovodné výstavy a panelová diskuse

Nechyběly ani dvě doprovodné výstavy – Mezinárodní komiksová výstava žákovských a studentských kreseb věnující se cílům udržitelného rozvoje, kterou pořádalo naše oddělení vzdělávání, a výstava Jiná krása, která představila fotografie nejrůznějších pohledů na globální témata mezinárodně působícího fotografa Davida Těšínského.

Akci uzavřela panelová diskuse se vzácnými hosty – sociologem Danielem Prokopem, pedagožkou z olomouckého gymnázia Hanou Vackovou nebo profesorem Igorem Lukešem z Boston University. Záznam inspirující diskuse je ke zhlédnutí ZDE.

O Týdnu globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání v mezinárodní rovině pořádá už od roku 1999 North-South Centre při Radě Evropy. Každoročně vyzývá k účasti organizace a školy ve 47 evropských zemích. ADRA Festival GRV spolupořádá v koalici neziskových organizací – ARPOK, Charita ČR, INEX-SDA, MKC Praha, NaZemi, SEV SEVER a Varianty – Člověk v tísni v rámci platformy FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci.