Již tradiční je v našem dobrovolnickém centru také akce Vánoční stříhání a holení pro osoby bez přístřeší a osoby nacházející se v hmotné nouzi.

Letošní stříhání a holení se uskutečnilo v rámci posledního Sociálního šatníku ADRA v roce 2022. Celkem navštívilo tento sociální šatník 27 klientům, kterým byly předány dárečky v podobě různých pochutin.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám při takovýchto akcích pomáhají. Poděkování patří také dobrovolnici z Českého červeného kříže, která se o klienty sociálního šatníku stará po celý rok v rámci ošetření drobných poranění.

Během celého roku navštívilo Sociální šatník ADRA celkem 164 klientů v rámci 560 návštěv. Vydáno bylo přibližně 3 500 ks materiální pomoci. Sociální šatník je realizován za finanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek.

Hana Vítová
Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků