Na začátku každého školního roku probíhá na Gymnáziu Třinec beseda pro zájemce o dobrovolnictví. Ne jinak tomu bylo i letos.

Máme radost, že se našlo 5 odvážných studentek, které by se rády zapojily do studentského projektu SetKavárna v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí. Ten spočívá s tom, že studenti docházejí do nemocnice, kde pacientům nabízejí čaj a kávu, a přitom si s nimi povídají.

V úterý 7. listopadu proběhlo v nemocnici vstupní školení, kde se dověděly základní principy dobrovolnictví, co se od nich očekává, jak komunikovat s pacientem, jak budou probíhat jejich návštěvy v nemocnici a jak při práci dobrovolníka nevyhořet.

Setkání se neslo v pohodové atmosféře, studentky nadšeně nasávaly informace, ptaly se na vše, co je zajímá a my jim držíme palce, aby je pomoc druhým těšila a přinášela jim radost.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Dobrovolníci mohou docházet za pacienty také díky podoře Statutárního města Třinec.