Po dlouhodobé spolupráci se zařízením Medela – péče o seniory o.p.s. v Ostravici, vysílá ADRA své dobrovolníky nově také stejného zařízení ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po slavnostním otevření v listopadu 2022 se v prosinci přihlásila první dobrovolnice, která působí v zařízení doteď. Dochází za individuálními klienty, ale také na skupinové akce. Sama aktivity se seniory tvoří a nabízí. Mezi nejoblíbenější patří čtenářský koutek, kde interaktivní a dramatickou formou předčítá a o čteném textu vypráví a se seniory diskutuje.

Sama vnímá, že ji služba obohacuje a dává radost do života. Často se seniory hraje jednoduché karetní a stolní hry, kde jim pomáhá si trénovat a upevňovat paměť, což je pro tento typ klientů velmi důležité. – Jindřiška, koordinátorka dobrovolníků

Od nového roku přibyly další 4 dobrovolnice, které se setkávají s individuálními klienty, budují si vztah a plánují se zapojit i do skupinových akcí. Také nás moc nás potěšila nabídka od místní folkové skupiny, která by zde také nepravidelně docházela za klienty a skupinově poseděla u písniček a hudby. Plánujeme, že by se tato aktivita od září mohla zrealizovat.

O dobrovolnický program se za dobrovolnické centrum stará koordinátorka Jindřiška Šimková a kontaktní osobou v zařízení je Šárka Holubová. Nové prostory přinesly nové výzvy, a tak rozjíždění programu mělo pomalý start, nicméně jsme moc rádi za tyto dobrovolníky, kteří se v tomto speciálním zařízení věnují seniorům a nepřímo přinášejí úlevu, motivaci a pozitivní náladu i pro personál a rodiny klientů.

S radostí také vždy dobrovolníky potěšíme malým dárkem a pohoštěním, které jsou symbolickým poděkováním za čas, který dobrovolně věnují. Jsme rádi za každou dobrou duši a věříme, že se tým do konce roku nadále rozroste.

Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za dlouhodobou finanční podporu, díky které můžeme dobrovolnické programy na území města i nadále zlepšovat a rozvíjet.

Jindřiška Šimková
koordinátorka dobrovolníků pro Frýdlant nad Ostravicí