Jendrulkovým se před časem narodilo krásné a zdravé miminko. Třetí den po porodu měl chlapec zástavu dechu, byl oživován a převezen na JIP oddělení, kde chlapečka zachránili. Po pár týdnech si ho rodiče mohli odvézt domů.

Časem byla Lukáškovi diagnostikována smíšená forma dětské mozkové obrny, centrální hypotonický syndrom, hluboká psychomotorická retardace, epilepsie a atypický autismus jako následky hypoxie (nedostatku kyslíku) mozku.

I přesto, že rodina vynakládá nemalý čas a prostředky na rehabilitace, stále to nestačí. Speciální terapie rehabilitační metodou THERASUIT by se měla opakovat vícekrát do roka. Jelikož terapie není hrazená zdravotní pojišťovnou a nelze ji již z vlastních příjmů pokrýt, rozhodla se rodina přijmout jakoukoliv formu pomoci.

A tady můžeme pomoci všichni. Například sběrem PET víček.

Do vyhlášené sbírky se zapojují základní i mateřské školy. Během jednoho týdne jsme navštívili hned tři sběrná místa. Ve Frýdku-Místku jsme diplom s poděkováním za spolupráci předali zaměstnancům a rodičům dětí z Mateřské školy Bavlnářská a z Mateřské školy 8. pěšího pluku.

Zvláštní poděkování náleží vedení Základní školy Bartošovice, vedení obce Bartošovice, v čele s MVDr. Kateřinou Křenkovou, a pracovníkům Sběrného dvora Bartošovice za podporu při sběru pet víček.

Díky práci pana Ing. Vladimíra Petřvalského, učitele a vedoucího badatelského kroužku (podporujícího děti v kladném vztahu k přírodě a ke svému okolí), a jeho žáků se podařilo nasbírat více než 250 kg víček.

Výtěžek sbírky bude použit výhradně na neurorehabilitace TheraSuit a TheraTogs, nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou.

Děkujeme všem, kdo se do sběru PET víček zapojili. Vaší podpory si velice vážíme!

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Leona Sroková

Fundraiser, Public Relations

Více o pomoci rodině Jendrulkových zde: http://m.lukasjendrulek.webnode.cz/.