Dovolte nám prosím představit nejnovějšího partnera Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek, kterým se stala společnost BROSE CZ. Společnost, která je jedním z významných a stabilních zaměstnavatelů na území Moravskoslezského kraje. Špičky v oboru automobilového průmyslu, které nejen vyrábí, ale také vyvíjí například sedadlové struktury a zámky dveří.

Společnost BROSE se tento rok rozhodla podpořit dobrovolnický program pro děti s poruchou autistického spektra. Jde o unikátní projekt, kde nabízíme rodinám pomoc ve formě skupin jak pro děti, tak pro rodiče. Součástí programu jsou volnočasové aktivity v podobě kroužků, muzikoterapie, canisterapie a další. Nabízíme rodinám informační podporu a také podporu v domácím prostředí. Více informací k programu se můžete dozvědět na webových stránkách https://autismus.adra.cz/.

Společnost BROSE nás velkoryse podpořila finančním darem, díky němuž je zajištěn plynulý provoz aktivit v dobrovolnickém programu po celý rok, program se může dále vyvíjet a podporovat tak nejen děti samotné, ale také jejich rodiny.

Společnost BROSE dlouhodobě podporuje velké množství lokálních dobročinností. Jsme vděční, že jsme se mohli stát součástí jejich podpory.

Již tento víkend proběhnou v Kopřivnici, kde firma BROSE sídlí, veřejností velmi oblíbené Kopřivnické dny techniky. BROSE se jako každý rok zúčastní a součástí jejich informativních stánků bude tentokrát také podpora našeho dobrovolnického centra.

BROSE, děkujeme! Vaši pomoci si opravdu neskutečně vážíme!