Na konci června Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, uspořádal přednášku pro dobrovolníky ze Studentského dobrovolnického klubu ADRA, kluky z Dětského domova Ostrava Kunčice a děti z Dětského domova Frýdek-Místek. Přednáška byla rozdělena na dvě části – první část byla teoretická, kde byli všichni seznámeni s druhy zásahů nebo třeba s postupem při nehodě. V druhé části následovala prohlídka stanice. Mohli jsme nahlédnout do hasičských aut, prohlédnout hasičské vybavení, zkusit si hasičský oblek nebo vyzkoušet si stříkat hasičskou hadicí. Pro všechny to byl neuvěřitelný zážitek.

Tímto moc děkujeme celému hasičskému sboru za uskutečnění přednášky, především panu por. Ing. Daliborovi Kubátkovi, který celou akci vedl a zorganizoval. Těšíme se na další spolupráci.

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků